اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | دوشنبه، ۲ بهمن ۱۳۹۶


شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
اذان سسی 05:15
خبر سراسری 08:00
خبر استانی 11:00
یادمان باشد دفاع مقدس 11:10
کاشانه مهر 11:35

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
ترنم صبحگاهی 05:30
اذانگاهی صبح 05:45
تلاوت ترتیل 06:00
سرود جهوری اسلامی، تلاوت، دعای عهد 06:20
سخنرانی صبح 06:30
انیمیشن 07:05
تماشا 07:20
ائل سازی ائل سوزی 08:45

06:05:08 اذان صبح
07:36:59 طلوع آفتاب
12:36:20 اذان ظهر
17:36:02 غروب آفتاب
17:55:12 اذان مغرب
اوقات به افق :

   
   
   
   

تعداد: 12
مدت: 2 دقیقه
مدت: 3 دقیقه
مدت: 4 دقیقه
مدت: 5 دقیقه
مدت: 2 دقیقه
مدت: 3 دقیقه
مدت:3 دقیقه