حمایت از کالای ایرانی | جمعه، ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷


شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
قند و عسل 08:30
رله لبخند ایرانی 09:00
دعوت 12:00
رله اخبار سراسری 14:00
سخنرانی مهدویت 15:30
حق الناس 15:40
قند و عسل 16:00

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
حدیث سرو 08:30
سهندآوا 09:00
اذانگاهی ظهر 13:15
سریال دوبله سه در چهار 18:00
اذانگاهی مغرب 18:20
زاویه 19:00
دلداریمیز 20:00
حرکت 21:30

04:56:29 اذان صبح
06:33:57 طلوع آفتاب
13:22:32 اذان ظهر
20:11:43 غروب آفتاب
20:30:28 اذان مغرب
اوقات به افق :

   
   
   
   

تعداد: 12
مدت: 2 دقیقه
مدت: 3 دقیقه
مدت: 4 دقیقه
مدت: 5 دقیقه
مدت: 2 دقیقه
مدت: 3 دقیقه
مدت:3 دقیقه