اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | یک‌شنبه، ۲۸ آبان ۱۳۹۶


شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
یاشاسین جوان لیق 16:00
اخبار استانی 17:00
اخبار استانی 19:00
محفل شبانه 22:00
درسهایی از قرآن 23:30
شب های ایران دوشنبه 00:30

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دلنوازان 13:45
فیلم سینمایی 14:30
انیمیشن 16:00
یادگیری برتر 16:30
سریال رخصت 17:00
اذانگاهی مغرب 18:00
عافیت 18:30
خبر فارسی 19:30

05:37:50 اذان صبح
07:09:32 طلوع آفتاب
12:10:12 اذان ظهر
17:10:30 غروب آفتاب
17:29:37 اذان مغرب
اوقات به افق :

   
   
   
   

تعداد: 12
مدت: 2 دقیقه
مدت: 3 دقیقه
مدت: 4 دقیقه
مدت: 5 دقیقه
مدت: 2 دقیقه
مدت: 3 دقیقه
مدت:3 دقیقه