جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۹ فروردین ۱۳۹۹


شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
یادمان باشد - دفاع مقدس 11:10
نور آیه‌لری 11:25
کاشانه مهر 11:35
گام دوم 12:00
استودیو شهر تبریز 12:45
گنجینه 12:50
دعوت 13:00
استودیو شهر تبریز 13:45
نور آیه‌لری 13:50
خبر سراسری 14:00

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
بارانه 10:45
ائویمیز - خانواده (زنده) 11:00
خبر 12:00
تکرار تراز - برنامه زنده 12:40
تکرار رهیافت 13:05
تکرار مسیر - برنامه سپاه 13:40
تکرار قرانلیق یول 14:05
انیمیشن شکرستان 14:45
سینمایی دزد عروسک‌ها 15:00
(تکرار) 16:35

05:28:47 اذان صبح
07:00:09 طلوع آفتاب
13:26:47 اذان ظهر
19:54:03 غروب آفتاب
20:12:01 اذان مغرب
اوقات به افق :

   
   
   
   

تعداد: 12
مدت: 2 دقیقه
مدت: 3 دقیقه
مدت: 4 دقیقه
مدت: 5 دقیقه
مدت: 2 دقیقه
مدت: 3 دقیقه
مدت:3 دقیقه