اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | چهارشنبه، ۴ مرداد ۱۳۹۶


شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
ولایت لر حکایت لر 06:05
سحرلر 06:30
خبر سراسری 08:00
یک پیام یک ترانه 09:00
خانواده 10:00
خبر استانی 11:00
یادمان باشد دفاع مقدس 11:10
کاشانه مهر 11:35

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شهریار ایران 06:45
شادمانه 07:00
سحرلر 07:30
سریال فراری از قصر (تکرار) 08:45
ائل سازی ائل سوزو 09:30
خبر 10:00
خانواده 11:00
سلسبیل 12:45
اذانگاهی ظهر 13:30
مستند 13:45

04:35:40 اذان صبح
06:22:20 طلوع آفتاب
13:31:23 اذان ظهر
20:39:56 غروب آفتاب
20:59:43 اذان مغرب
اوقات به افق :

   
   
   
   

تعداد: 12
مدت: 2 دقیقه
مدت: 3 دقیقه
مدت: 4 دقیقه
مدت: 5 دقیقه
مدت: 2 دقیقه
مدت: 3 دقیقه
مدت:3 دقیقه