حمایت از کالای ایرانی | پنج‌شنبه، ۲۲ آذر ۱۳۹۷


شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
گفتنی های تاریخ 16:45
اخبار استانی 17:00
اذانگاهی مغرب 17:20
آخشاملار 17:30
اخبار استانی 19:00
یاشاسین جوان لیق 19:20
رله خبر سراسری 21:00
نمایش رادیویی 21:35

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
گزیده گولوش 13:35
فیلم سینمایی 14:30
سهند آوا 16:15
یادگیری برتر 17:00
سریال در چشم باد 18:00
اذانگاهی مغرب 18:20
ائل سازی ائل سوزو 18:50
خبر فارسی 19:30
تبریزیم 20:00
گولوش 20:45

05:57:36 اذان صبح
07:32:08 طلوع آفتاب
12:18:56 اذان ظهر
17:05:38 غروب آفتاب
17:25:32 اذان مغرب
اوقات به افق :

   
   
   
   

تعداد: 12
مدت: 2 دقیقه
مدت: 3 دقیقه
مدت: 4 دقیقه
مدت: 5 دقیقه
مدت: 2 دقیقه
مدت: 3 دقیقه
مدت:3 دقیقه