حمایت از کالای ایرانی | دوشنبه، ۲ مهر ۱۳۹۷


شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دعوت 12:00
رله اخبار سراسری 14:00
چیچکلر 14:30
حق الناس 15:40
یاشاسین جوان لیق 16:00
اخبار استانی 17:00
اذانگاهی مغرب 17:20
آخشاملار 17:40

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
اذانگاهی ظهر 13:20
گزیده گولوش 13:35
فیلم سینمایی 14:30
سهند آوا 16:15
یادگیری برتر 17:00
سریال در چشم باد 18:00
اذانگاهی مغرب 18:20
خبر فارسی 19:30
تبریزیم 20:00
گولوش 20:45

04:45:49 اذان صبح
06:13:58 طلوع آفتاب
12:16:57 اذان ظهر
18:19:20 غروب آفتاب
18:36:56 اذان مغرب
اوقات به افق :

   
   
   
   

تعداد: 12
مدت: 2 دقیقه
مدت: 3 دقیقه
مدت: 4 دقیقه
مدت: 5 دقیقه
مدت: 2 دقیقه
مدت: 3 دقیقه
مدت:3 دقیقه