رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۸


شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شب‌های ایران 00:30
گنجینه 00:50
نمایش رادیویی از سرزمین نور 02:00
برنامه موسیقیایی 02:30
آوای کتاب 03:00
اوباشدانلیق (ویژه سحری) 03:30
آوای کتاب 04:00
برنامه اذان سسی 04:22
ترتیل قرآن کریم (محمد صادق زارعان) 05:00
گلستان حکمت 05:25

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
تلرانس + مشارکتی یک شنبه 23:30
تکرار سریال مختارنامه (دوبله) 00:30
میان برنامه 01:20
شهریار ملک دل 01:30
تکرار فیلم سینمایی 02:00
تیک + تقویم غیرت 03:30
سرود و کلیپ 03:50
اذانگاهی صبح 04:00
تلاوت ترتیل حزبی 04:40
ترنم صبحگاهی 05:10

05:04:34 اذان صبح
06:32:08 طلوع آفتاب
12:10:55 اذان ظهر
17:49:09 غروب آفتاب
18:06:57 اذان مغرب
اوقات به افق :

   
   
   
   

تعداد: 12
مدت: 2 دقیقه
مدت: 3 دقیقه
مدت: 4 دقیقه
مدت: 5 دقیقه
مدت: 2 دقیقه
مدت: 3 دقیقه
مدت:3 دقیقه