رونق تولید ملی | جمعه، ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸


شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سرودملی 06:00
مشکات 06:05
صلوات خاصه امام رضا(ع) 07:58
اخبارشبکه سراسری 08:00
اخبارشبکه سراسری 14:00
اخبار استانی 17:00
اخبارشبکه سراسری 21:00
اخبارشبکه سراسری شنبه 00:00
شبهای ایران شنبه 00:30
گنجینه شنبه 00:50

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
تکرارسریال تاپيلميش 04:20
تلاوت آیاتی از قرآن و اذان صبح و تلاوت ترتیل 05:20
دانستنی ها 09:00
سریال هفت سنگ 12:20
سخنرانی کوتاه(نوروزگولی)تلاوت آیاتی از قرآن و اذان ظهر 13:00
سینمایی 16:00
سهندآوا 17:50
حرف آخر 18:20

04:58:07 اذان صبح
06:35:13 طلوع آفتاب
13:22:41 اذان ظهر
20:10:47 غروب آفتاب
20:29:29 اذان مغرب
اوقات به افق :

   
   
   
   

تعداد: 12
مدت: 2 دقیقه
مدت: 3 دقیقه
مدت: 4 دقیقه
مدت: 5 دقیقه
مدت: 2 دقیقه
مدت: 3 دقیقه
مدت:3 دقیقه