سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۰


شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
نور آیه‌لری 15:50
صدای ورزش 16:00
استودیو شهر تبریز 16:45
نور آیه‌لری 16:50
خبر استانی (آذری) 17:00
استودیو شهر تبریز 17:15
نور آیه‌لری 17:20
آخشاملار 17:30
خبر استانی (فارسی) 19:00
استودیو شهر تبریز 19:15

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
انیمیشن شکرستان 14:45
سینمایی دزد عروسک‌ها 15:00
(تکرار) 16:35
اذانگاهی مغرب 17:30
حرف آخر - مشارکتی 18:00
مجموعه طنز ناخونک (تکرار) 18:15
تبریزیم - مشارکتی شهرداری (زنده) 19:00
آگهی + مشارکتی + سرود 19:35
خبر 20:00
یاشیلیق - مشارکتی جهاد کشاورزی 20:20

05:42:53 اذان صبح
07:11:22 طلوع آفتاب
13:18:01 اذان ظهر
19:24:02 غروب آفتاب
19:41:39 اذان مغرب
اوقات به افق :

   
   
   
   

تعداد: 12
مدت: 2 دقیقه
مدت: 3 دقیقه
مدت: 4 دقیقه
مدت: 5 دقیقه
مدت: 2 دقیقه
مدت: 3 دقیقه
مدت:3 دقیقه