« بازگشت

کار بسیار شایسته ای انجام شد که این اجتماع به شب م...

حسین چی
کار بسیار شایسته ای انجام شد که این اجتماع به شب موکول شد. در روز واقعا امکان پیوستن به این اجتماع وجود نداشت

پست شده در ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ ۱۱:۱۳