حمایت از کالای ایرانی | Mon, 23 Jul 2018
تلویزیون

ائل سازی ائل سوزو

همه روزه  Hour  7:20

تاریخچه موسیقی آذربایجان به قرن 19 و خیلی پیش‌تر از آن می‌رسد اما از قرن 19 حیات ادبی و صنعت موسیقی آذربایجان پیشرفت زیادی كرده است و در نتیجه...

سهند آوا

شنبه، دوشنبه، چهارشنبه، پنج شنبه  Hour  16:10

در دنياى امروز، انسان زير سلطهٔ تکنولوژي، نيازى روزافزون به استراحت و سرگرمى دارد تا بتواند اضطراب‌ها و نگرانى‌هاى ناشى از زندگى دشوار ماشينى را...

آجی بال

همه روزه  Hour  22

این سریال حکایت جوان 30 ساله‌ای به نام بابک است که سودای شهرت و درآمد از طریق انتشار آلبوم موسیقی دارد؛ اما با بحران مالی خود و خانواده‌اش مواجه...

audience-comments

نظر شما در مورد برنامه "تبریزیم" چیست؟
زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 23:00

  خبر آذری یک شنبه 120 Minute

 • 01:00

  تکرار سریال ساخت ایران 60 Minute

 • 02:00

  فیلم سینمایی (تکرار) 90 Minute

 • 03:30

  گردشگری 30 Minute

 • 04:00

  اذانگاهی صبح 30 Minute

 • 04:30

  تکرار سریال در چشم باد 60 Minute

 • 05:30

  گردشگری 30 Minute

 • 06:00

  سرود جهوری اسلامی، تلاوت، دعای عهد 15 Minute

 • 06:15

  سخنرانی صبح 30 Minute

 • 06:45

  پخش سیما 15 Minute

 • 07:00

  انیمیشن قصه های تلاب 20 Minute

 • 07:20

  ائل سازی ائل سوزی 25 Minute

 • 07:45

  سحرلر 75 Minute

 • 09:00

  مستند 60 Minute

 • 10:00

  خبر 10 Minute

 • 10:10

  سریال ساخت ایران 50 Minute

 • 11:00

  مسابقه ضد گلوله 60 Minute

 • 12:00

  خانواده 50 Minute

 • 12:50

  سلسبیل 30 Minute

 • 13:20

  اذانگاهی ظهر 15 Minute

 • 13:35

  گزیده گولوش 55 Minute

 • 14:30

  فیلم سینمایی 105 Minute

 • 16:15

  سهند آوا 45 Minute

 • 17:00

  یادگیری برتر 60 Minute

 • 18:00

  سریال در چشم باد 20 Minute

 • 18:20

  اذانگاهی مغرب 70 Minute

 • 19:30

  خبر فارسی 30 Minute

 • 20:00

  تبریزیم 45 Minute

 • 20:45

  گولوش

 • 23:00

  خبر آذری