حمایت از کالای ایرانی | Fri, 18 Jan 2019
رادیو

یک پیام یک ترانه

هر روز  Hour  11

بیش از دوهزار سال است که غرب وشرق به قدرت موسیقی در برانگیختن احساسات اذعان کرده‌اند. به حدی که کسانی که دغدغه حفظ امنیت دولت را داشته‌اند موسیقی را...

خانواده

شنبه تا پنج شنبه  Hour  10

خانواده نخستين نهاد اجتماعى است كه در زندگى جمعى انسان شكل گرفته و مهمترين نقش را در توسعه و رشد مراحل حيات بشر در امتداد تاريخ انسان از خود نشان...

سحرلر

هر روز  Hour  7:00

رادیو تبریز برای ساعات اولیه روز، برنامه زنده ای را با عنوان «سحرلر» تدارک دیده است. برنامه سحرلر با تاكيد بر نشاط آفريني - پرهيز از القا ياس و...

چه آیتم هایی را در برنامه "سحرلر" رادیو بیشتر میپسندید؟
a.b.c.d.
% Votes
0% 0 موسیقی
0% 0 کارشناس
0% 0 گزارش
0% 0 جراید

Total Votes: 0
زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  دعوت 30 Minute

 • 00:30

  شب های ایران 20 Minute

 • 00:50

  گنجینه 70 Minute

 • 02:00

  نمايش راديويي چهل سردار124 30 Minute

 • 02:30

  برنامه موسیقیایی 3000413 5 Minute

 • 02:35

  برنامه موسیقیایی 30000413 55 Minute

 • 03:30

  نقطه لر نکته لر 10 Minute

 • 03:40

  سر نی 20 Minute

 • 04:00

  قول و غزل 20 Minute

 • 04:20

  آوای کتاب 26 Minute

 • 04:46

  قول و غزل 14 Minute

 • 05:00

  مشکات 3 Minute

 • 05:03

  مشکات 12 Minute

 • 05:15

  اذان سسی 8 Minute

 • 05:23

  برنامه اذان سسي (12) 60 Minute

 • 06:23

  سرود ملي 2 Minute

 • 06:25

  ایستگاه ورزش 35 Minute

 • 07:00

  سحرلر 58 Minute

 • 07:58

  صلوات خاصه امام رضا(ع) 2 Minute

 • 08:00

  اخبار شبكه سراسري 30 Minute

 • 08:30

  شهریمیز 5 Minute

 • 08:35

  شهريميز 25 Minute

 • 09:00

  يک پيام يک ترانه 60 Minute

 • 10:00

  خانواده 60 Minute

 • 11:00

  اخبار استاني 10 Minute

 • 11:10

  حدیث حماسه (ویژه چهلمین سال انقلاب) 25 Minute

 • 11:35

  اقتصاد پویا 25 Minute

 • 12:00

  دعوت 50 Minute

 • 12:50

  گنجینه 10 Minute

 • 13:00

  اوز به اوز 60 Minute

 • 14:00

  اخبار شبكه سراسري 30 Minute

 • 14:30

  صد داستان 30 Minute

 • 15:00

  مشکات تکرار 30 Minute

 • 15:30

  مسابقه ستاره ها 30 Minute

 • 16:00

  صداي ورزش 45 Minute

 • 16:45

  گفتنی های تاریخ 15 Minute

 • 17:00

  اخبار استاني 20 Minute

 • 17:20

  اذانگاهی مغرب 5 Minute

 • 17:25

  آخشاملار 5 Minute

 • 17:30

  آخشاملار 90 Minute

 • 19:00

  اخبار استاني 20 Minute

 • 19:20

  یاشاسین جوان لیق 40 Minute

 • 20:00

  کندیمیز 30 Minute

 • 20:30

  قندوعسل 30 Minute

 • 21:00

  برنامه موسیقیایی 30000413 30 Minute

 • 21:30

  نمایش رادیویی 5 Minute

 • 21:35

  نمایش رادیویی 25 Minute

 • 22:00

  برنامه 30000413 60 Minute

 • 23:00

  سخنرانی حجه الاسلام فرحزاد

 • 23:30

  گولوستان