اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | Wed, 22 Nov 2017
رادیو

خانواده

شنبه تا پنج شنبه  Hour  10

خانواده نخستين نهاد اجتماعى است كه در زندگى جمعى انسان شكل گرفته و مهمترين نقش را در توسعه و رشد مراحل حيات بشر در امتداد تاريخ انسان از خود نشان...

یک پیام یک ترانه

هر روز  Hour  9

بیش از دوهزار سال است که غرب وشرق به قدرت موسیقی در برانگیختن احساسات اذعان کرده‌اند. به حدی که کسانی که دغدغه حفظ امنیت دولت را داشته‌اند موسیقی را...

audience-comments

نظر شما در مورد برنامه "موج دانش" چیست؟
زمانبندی پخش برنامه‌های امروز