اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | Mon, 19 Feb 2018

سهند آوا

همه روزه جز روزهای جمعه  Hour  16:15

در دنياى امروز، انسان زير سلطهٔ تکنولوژي، نيازى روزافزون به استراحت و سرگرمى دارد تا بتواند اضطراب‌ها و نگرانى‌هاى ناشى از زندگى دشوار ماشينى را...

گئجه لر

شنبه تا پنج شنبه  Hour  21

برنامه "گئجه لر" با ریتم و ترکیبی متفاوت روی آنتن شبکه سهند می رود و هدف آن ایجاد فضایی شاد و نشاط انگیز برای خانواده هاست . آیتم های مختلف این...

audience-comments

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 23:00

  خبر آذری یک شنبه 150 Minute

 • 01:30

  فیلم سینمایی (تکرار) 90 Minute

 • 03:00

  گردشگری 90 Minute

 • 04:30

  سریال خوش رکاب (تکرار) 60 Minute

 • 05:30

  ترنم صبحگاهی 15 Minute

 • 05:45

  اذانگاهی صبح 15 Minute

 • 06:00

  تلاوت ترتیل 20 Minute

 • 06:20

  سرود جهوری اسلامی، تلاوت، دعای عهد 10 Minute

 • 06:30

  سخنرانی صبح 35 Minute

 • 07:05

  انیمیشن 15 Minute

 • 07:20

  تماشا 10 Minute

 • 07:30

  سحرلر 75 Minute

 • 08:45

  ائل سازی ائل سوزی 45 Minute

 • 09:30

  تقویم غیرت 30 Minute

 • 10:00

  خبر 10 Minute

 • 10:10

  تکرار سریال سلطان و شبان 50 Minute

 • 11:00

  خانواده 60 Minute

 • 12:00

  اذانگاهی ظهر 90 Minute

 • 13:30

  سهند آوا 60 Minute

 • 14:30

  فیلم سینمایی 90 Minute

 • 16:00

  برنامه کودک 50 Minute

 • 16:50

  یادگیری برتر 25 Minute

 • 17:15

  اذانگاهی مغرب 45 Minute

 • 18:00

  سریال خوش رکاب 45 Minute

 • 18:45

  کندیمیز 45 Minute

 • 19:30

  خبر فارسی 30 Minute

 • 20:00

  تبریزیم 60 Minute

 • 21:00

  گئجه لر 60 Minute

 • 22:00

  سلطان و شبان (دوبله ترکی)

 • 23:00

  خبر آذری