حمایت از کالای ایرانی | Fri, 17 Aug 2018

ائل سازی ائل سوزو

همه روزه  Hour  7:20

تاریخچه موسیقی آذربایجان به قرن 19 و خیلی پیش‌تر از آن می‌رسد اما از قرن 19 حیات ادبی و صنعت موسیقی آذربایجان پیشرفت زیادی كرده است و در نتیجه...

سهند آوا

شنبه، دوشنبه، چهارشنبه، پنج شنبه  Hour  16:10

در دنياى امروز، انسان زير سلطهٔ تکنولوژي، نيازى روزافزون به استراحت و سرگرمى دارد تا بتواند اضطراب‌ها و نگرانى‌هاى ناشى از زندگى دشوار ماشينى را...

audience-comments

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 23:00

  خبر آذری پنج شنبه 180 Minute

 • 02:00

  فیلم سینمایی (تکرار) 90 Minute

 • 03:30

  گردشگری 30 Minute

 • 04:00

  اذانگاهی صبح 30 Minute

 • 04:30

  تکرار سریال در چشم باد 60 Minute

 • 05:30

  گردشگری 30 Minute

 • 06:00

  سرود جهوری اسلامی، تلاوت، دعای عهد 15 Minute

 • 06:15

  سخنرانی صبح 45 Minute

 • 07:00

  سخنرانی 20 Minute

 • 07:20

  ائل سازی ائل سوزی 10 Minute

 • 07:30

  آفتاب پرده نشین 60 Minute

 • 08:30

  حدیث سرو 30 Minute

 • 09:00

  سهندآوا 260 Minute

 • 13:20

  اذانگاهی ظهر 220 Minute

 • 17:00

  یادگیری برتر 60 Minute

 • 18:00

  سریال در چشم باد 20 Minute

 • 18:20

  اذانگاهی مغرب 30 Minute

 • 18:50

  ائل سازی ائل سوزو 10 Minute

 • 19:00

  زاویه 5 Minute

 • 19:05

  قارانلیق یول 55 Minute

 • 20:00

  دلداریمیز 90 Minute

 • 21:30

  حرکت 20 Minute

 • 21:50

  خطبه های نماز جمعه

 • 23:00

  خبر آذری