Skip to Content
مطلب انتخاب شده دیگر موجود نیست.

مستند سرداران/شهید مرتضی یاغچیان
مستند سرداران/شهید مرتضی یاغچیان
مستند سرداران به شرح سرگذشت اجمالی فرماندهان آذربایجانی دوران هشت سال دفاع مقدس می پردازد. این قسمت: شهید مرتضی یاغچیان
مستند سرداران/شهید حسن شفیع زاده
مستند سرداران/شهید حسن شفیع زاده
مستند سرداران به شرح سرگذشت اجمالی فرماندهان آذربایجانی دوران هشت سال دفاع مقدس می پردازد. این قسمت: شهید حسن شفیع زاده
مستند سرداران/شهید حمید باکری
مستند سرداران/شهید حمید باکری
مستند سرداران به شرح سرگذشت اجمالی فرماندهان آذربایجانی دوران هشت سال دفاع مقدس می پردازد. این قسمت: شهید حمید باکری
مستند سرداران/شهید نادر برپور
مستند سرداران/شهید نادر برپور
مستند سرداران به شرح سرگذشت اجمالی فرماندهان آذربایجانی دوران هشت سال دفاع مقدس می پردازد. این قسمت: شهید نادر برپور
نمایش 1 - 6 از 14 نتیجه
آیتم در هر صفحه 6
از 3
نمایش 1 - 5 از 13 نتیجه
آیتم در هر صفحه 5
از 3