Skip to Content
مطلب انتخاب شده دیگر موجود نیست.

مستند سرداران/شهید مرتضی یاغچیان
مستند سرداران/شهید مرتضی یاغچیان
مستند سرداران به شرح سرگذشت اجمالی فرماندهان آذربایجانی دوران هشت سال دفاع مقدس می پردازد. این قسمت: شهید مرتضی یاغچیان
مستند سرداران/شهید حسن شفیع زاده
مستند سرداران/شهید حسن شفیع زاده
مستند سرداران به شرح سرگذشت اجمالی فرماندهان آذربایجانی دوران هشت سال دفاع مقدس می پردازد. این قسمت: شهید حسن شفیع زاده
مستند سرداران/شهید حمید باکری
مستند سرداران/شهید حمید باکری
مستند سرداران به شرح سرگذشت اجمالی فرماندهان آذربایجانی دوران هشت سال دفاع مقدس می پردازد. این قسمت: شهید حمید باکری
مستند سرداران/شهید نادر برپور
مستند سرداران/شهید نادر برپور
مستند سرداران به شرح سرگذشت اجمالی فرماندهان آذربایجانی دوران هشت سال دفاع مقدس می پردازد. این قسمت: شهید نادر برپور
نمایش 7 - 12 از 19 نتیجه
آیتم در هر صفحه 6
از 4
نمایش 1 - 5 از 16 نتیجه
آیتم در هر صفحه 5
از 4
بانوی رزمنده
بانوی رزمنده
آذربایجان شرقی در دوران دفاع مقدس 58 بانوی رزمنده و امدادگر داشته است. خانم صدیقه صارمی یکی دیگر از شاخص ترین آنهاست که کتاب " دختر تبریز " به قلم هدی مهدی ‌زاد، خاطرات او از جبهه را نقل می کند.