Skip to Content
مطلب انتخاب شده دیگر موجود نیست.

مستند سرداران/شهید مرتضی یاغچیان
مستند سرداران/شهید مرتضی یاغچیان
مستند سرداران به شرح سرگذشت اجمالی فرماندهان آذربایجانی دوران هشت سال دفاع مقدس می پردازد. این قسمت: شهید مرتضی یاغچیان
مستند سرداران/شهید حسن شفیع زاده
مستند سرداران/شهید حسن شفیع زاده
مستند سرداران به شرح سرگذشت اجمالی فرماندهان آذربایجانی دوران هشت سال دفاع مقدس می پردازد. این قسمت: شهید حسن شفیع زاده
مستند سرداران/شهید حمید باکری
مستند سرداران/شهید حمید باکری
مستند سرداران به شرح سرگذشت اجمالی فرماندهان آذربایجانی دوران هشت سال دفاع مقدس می پردازد. این قسمت: شهید حمید باکری
مستند سرداران/شهید نادر برپور
مستند سرداران/شهید نادر برپور
مستند سرداران به شرح سرگذشت اجمالی فرماندهان آذربایجانی دوران هشت سال دفاع مقدس می پردازد. این قسمت: شهید نادر برپور
نمایش 1 - 6 از 14 نتیجه
آیتم در هر صفحه 6
از 3
نمایش 1 - 5 از 13 نتیجه
آیتم در هر صفحه 5
از 3
روایت شکست حصر آبادان
روایت شکست حصر آبادان
پنجم مهر ماه سال ۶۰ اولین عملیات گسترده ایران در مقابل ارتش متجاوز عراق با موفقیت کامل انجام و شهر آبادان پس از یک سال از محاصره دشمن بعثی خارج شد.
خاطره ای از سیم تلفن در ارتفاعات فکه
خاطره ای از سیم تلفن در ارتفاعات فکه
اطراف ارتفاع 112 بود و در گوشه ای یک کامیون ایفای...