رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

یانار اوجاق - نمایش محتوای صدا

 

 

یانار اوجاق

Loading the player...

امروزه نه تنها توسعه، بلکه ادامه زندگی نیز نیازمند انرژی است. در جهان امروز تامین انرژی از طریق حاملهای متنوع چون نفت، گاز، فرآورده های حاصل از آن و انرژیهای تجدیدپذیر صورت می گیرد.

بنابراین با توجه به نقش موثر انرژی در توسعه و رفاه اقتصادی و افزایش مصرف انرژی به موازات رشد و توسعه کشور و عنایت به محدود بودن منابع، بویژه گازطبیعی و به منظور پیشگیری از مواجه شدن با بحران در آینده، لزوم مدیریت صحیح مصرف انرژی بالاخص گاز ضروری است.

به این منظور، داده های سری زمانی سالانه طی دوره ١٣٦٠ تا ١٣٨٧ و روش حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. نتایج این مدل نشان می دهد که گازطبیعی در سبد مصرف خانوار یک کالای ضروری است؛ به طوری که کشش درآمدی مصرف گاز در حدود ٠,٣٢ و کشش قیمتی ٠.٠٥٧ است. همچنین با افزایش یک درصدی تعداد مشترکان، مصرف، ٠.٦٨ درصد افزایش خواهد یافت. براساس نتایج به دست آمده، درصورتی که مدیریت و کنترل صحیحی بر مصرف گاز طبیعی صورت نگیرد، در آینده نه چندان دور، کشور با مشکلات غیرقابل تصوری مواجه خواهد شد و ازاین رو، مصرف بهینه گاز، الزامی به نظر می رسد. 

صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی با تولید برنامه "یانار اوجاق" سعی در فرهنگسازی مصرف بهینه و صحیح گاز طبیعی را دارد.

تاریخ تولید: 1394

تهیه کننده: علیرضا مهدوی / پریسا محمدی

نویسنده: سلطانی

صدابردار: محمد فتح آبادی

کارگردان: پورهادی

راوی: سلطانی

دستیار تهیه: جعفری