جهش تولید | دوشنبه، ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

یالوارا - یالوارا - نمایش محتوای موسیقی

 

 

یالوارا - یالوارا

 
یار گرک یارین قئیدینه
 
قالا یالوارا - یالوارا
 
مین نازینان قول بویونا
 
سالا یالوارا - یالوارا
 
یارا یالوارا - یالوارا
 
قالدیم یالوارا - یالوارا
 
آز قالمیشدی تویوموزا
 
یار گئنه ساخلادی یازا
 
او ناانصاف انصاف سیزا
 
قالدیم یالوارا - یالوارا
 
یارا یالوارا - یالوارا
 
قالدیم یالوارا - یالوارا
 
یار گرک یارین قئیدینه
 
قالا یالوارا - یالوارا
 
مین نازینان قول بویونا
 
سالا یالوارا - یالوارا
 
یارا یالوارا - یالوارا
 
قالا یالوارا - یالوارا