سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین | پنج‌شنبه، ۹ تیر ۱۴۰۱

یار کوچک امام حسین (ع): خوش رفتاری - نمایش محتوای خبر

 

 

یار کوچک امام حسین (ع): خوش رفتاری

امام حسین (ع) خوش اخلاقی را عبادت حساب نموده است در واقع امام به اهمیت این امر اشاره می کند همان طوری که عبادت ارتباط بر قرار کردن باخدا به صورت مستقیم است خوش اخلاقی هم ارتباط انسانی با انسان دیگر است ارتباط غیر مسقیم با خداوند است چون خداوند دستور داده است که با انسان هایی دیگر خوب رفتار کن.