رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

بازگشت به صفحه کامل

یادآوری

یادآوری


یادآوری

کتابخانه کانون با افزایش تعداد کتاب­های اهدایی از تنوع موضوعی بیشتری برخوردار  می­شود. بنابراین توجه فرمائید:

1- هنوز فرصت باقیست تا چند جلد از کتاب­هایتان را برای استفاده سایر همکاران، به کتابخانه کانون هدیه کنید.

2- همکاران شما در کانون منتظرند تا با مراجعه و اخذ کتاب برای مطالعه، به رونق کتاب و کتابخانه بیافزایید.