بازگشت به صفحه کامل

گلچيني از بيانات امام خميني (ره) درباره‌ انتخابات : مركز همه قانون‌ها و قدرت‌ها مجلس است

بعد از سپري شدن سه دهه از پيروزي انقلاب اسلامي، بايد آموخته باشيم كه:

اولا حكومت اسلامي حكومت "قانون" است و هرج و مرج و نابساماني و بي‌قانوني را برنمي‌تابد و اصولا بدون وجود و نقش‌آفريني قانون، حكومت فلسفه وجودي‌اش را از دست مي‌دهد. زيرا حكومت مجموعه‌اي است از مراكز و سازمان‌ها و تشكيلات و وزارتخانه‌ها كه بايد مجري قوانين باشند تا به اين وسيله كشور اداره شود و مشكلات رفع گردد و مردم به آرامش و آسايش برسند.

ثانيا مركز قانون‌گذاري، مجلس شوراي اسلامي است و از همين رو قوه مقننه نام گرفته و در متن قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي جايگاه خاص خويش را يافته و بر آن مبنا به انجام وظيفه و مسئوليت بزرگ خود در تدوين و تصويب قوانين اهتمام مي‌ورزد.

ثالثا قوه مقننه، مستقل است و براساس اصل "تفكيك قواي سه‌گانه" از قوه مجريه و قوه قضائيه منفك و جدا و داراي وظايف تعريف شده مي‌باشد و بنابراين قواي ديگر نبايد و نمي‌توانند در آن دخالت كنند و از ابزار و فشار سياسي عليه آن بهره‌برداري نمايند.

رابعا قوه مجريه، همچنان كه از نام و جايگاهش پيداست بايد مجري قوانيني باشد كه در مجلس با طي مراتب خاص به تصويب رسيده و به دولت ابلاغ گرديده است و هيچ دولتي نمي‌تواند از اجراي قوانيني كه تمام مراحل از جمله تأييد شوراي نگهبان را پشت‌سر گذاشته است، خودداري كند. با تفكر در رهنمودها و انديشه‌هاي جامع امام خميني درمي‌يابيم كه مشخصه‌هاي چهارگانه‌اي كه به آنها اشاره شد فلسفه وجودي مجلس شوراي اسلامي را تشكيل مي‌دهد و همه مراكز و قوا از جمله دولت بايد تابع آن باشند.

* مجلس شوراي اسلامي، مجلس مشورت است، مجلسي است كه بايد متفكرين، آقايان، مسائلي كه مايحتاج ملت است و كشور است در ميان بگذارند و با هم مشورت كنند. مباحثه كنند فقط آن چيزهايي كه مربوط به ملت است و به اسلام.

مجلس شوراي اسلامي كه شما آقايان وكيل هستيد از طرف ملت براي خدمت در آن بنگاه بايد آنكه دلخواه ملت است در آنجا طرح بشود. و آنچه دلخواه اسلام است بحث و مشورت بشود. و به ترتيبي كه مقرر است تصويب بشود و همه چيزش اسلامي باشد.

* مجلس شوراي اسلامي، كه در رأس تمام نهادهاي نظام جمهوري اسلامي است، از ويژگيهاي خاص برخوردار است، كه مهمترين آنها اسلامي ـ ملي بودن آن است. اسلامي است كه تمام تلاشش در راه تصويب قوانين غيرمخالف با احكام مقدس اسلام است؛ خصوصا با برخورداري از شوراي محترم نگهبان. و ملي است، كه از متن ملت جوشيده است و دست شرق و غرب و وابستگان به آنان از سرنوشت آن كوتاه است. امروز مجلس خانه واقعي ملت است. و برخلاف دوران طاغوت، بخصوص رژيم ستمگر پهلوي بر آراء توده متعهد به اسلام و اصيل و زحمتكش و محروم استوار است؛ و دست ناپاك دولتمردان و قدرتمندان و خانان وغرب و شرق‌زدگان از آن كوتاه است. امروز دولت مورد اعتماد مجلس حقا دولت مستضعفان، كه وارثان روي زمين‌اند، مي‌باشد. خداوند متعال نعمت بزرگ اسلام و استقلال و آزادي را بر ملت ستمديده ايران مستدام فرمايد؛ و ساير ملل تحت ستم را از بند ستمگران نجات دهد.

* مجلس در رأس همه امور واقع است.

* مركز همه قانونها و قدرتها مجلس است. مجلس هدايت مي‌كند همه را و بايد بكند.

* آني كه من آرزو دارم اين است كه ما، شماها كه در مركز قانونگذاري هستيد و از همه مهمتر محل شماست، و ديگران هم كه مابعد اين واقع هستند، ما تحت تأثير هيچ مكتبي واقع نشويم.

* مجلس تنها ملجأيي است كه براي يك ملت است. مجلس قوه مجتمع يك ملت است در يك گروه. تمام قواي يك ملت در يك گروه مجتمع است و مجلس از همه مقاماتي كه در يك كشوري هست بالاتر است. بنابراين يك همچو مقامي را نشكنيد اينطور؛ ولو نمي‌توانيد لكن اصل گفتنش، اصل ذكرش، كار قبيحي است و برخلاف مصلحت است و برخلاف مسلك اسلام است.

* اين يك وظيفه اسلامي است كه ما حفظ كنيم جمهوري اسلامي را. اگر مجلس لطمه‌اي بر آن وارد بشود به جمهوري اسلامي لطمه وارد مي‌شود. اگر مجلس يك مجلس قوييي باشد براي خاطر اينكه پشتوانه‌اش همه ملت باشد، اين مجلس مي‌تواند با دنيا كه در مقابل ايران واقع شده است كارهايش را بشايستگي عمل بكند، و اين تابع اين است كه قوي باشد.

* بحث در مجلس از مسائل بسيار مهم است كه بايد بحث بشود، بايد هر مسأله‌اي با دقت رسيدگي بشود و در كميسيونها اولا و بعد در مجلس ثانيا و بعد هم در شوراي نگهبان ثالثا رسيدگي بشود كه وقتي يك قانون از مجلس بيرون آمد، يك قانون صددرصد شرعي باشد؛ چه موافق با احكام اوليه كه مال اسلام است. يا موافق با احكام ثانويه كه آن هم مال اسلام است.

* نمايندگان محترم مجلس قبل از پرداختن به لوايح و تبصره‌ها و مواد غيرضروري به فكر مسائل اصلي و كليدي كشور باشند و براساس اسلام عزيز در كميسيونها با طرح قوانين و لوايح به سمتي حركت كنند كه مشكلات اساسي كشور مرتفع و سياستهاي زيربنايي كشور در امور فرهنگي و اقتصادي و اجتماعي و سياسي در راستاي كمك به محرومين و رفع استضعاف، مدون و به مورد اجرا درآيد.

 

* اميد آن است كه رسيدگي به حال مستضعفين و مستمندان كشور كه قسمت اعظم ملت مظلوم را دربرمي‌گيرد در رأس برنامه‌ها قرار گيرد، و در نخستين مجلس شوراي اسلامي طرحهايي جدي در رفاه حال اين طبقه محروم داده شود، و از طرف دولت منتخب شما بدون مسامحه به مورد اجرا گذاشته شود تا در پيشگاه خداوند متعال، بعضي از ديون خودتان را به اين طبقه عزيز ـ كه جان خود را براي اسلام و آزادي و استقلال كشور در طبق اخلاص گذاشته و پيروزي را براي انقلاب اسلامي به ارمغان آوردند ـ ادا كرده باشيد.

 

* ما اگر مثل آن انقلابهايي كه در دنيا واقع مي‌شود از اول عمل كرده بوديم، كه به مجرد اينكه پيروزي حاصل شد تمام درها را ببنديم، و تمام رفت وآمدها را منقطع كنيم، و تمام اين گروهها را خفه كنيم يا كنار بگذاريم، و منحل كنيم تمام اين گروههايي كه بودند، و با شدت عمل كنيم با آنها، اين گرفتاريها براي ما پيدا نمي‌شود، كه ما هر روز عزا بگيريم، هر روز شهيد داشته باشيم...

 

از اين به بعد نبايد اين تكرار بشود. بايد دولت قاطع باشد، بايد مجلس قاطع باشد. اگر در مجلس اشخاصي هستند كه اينها باز همان طبل را مي‌زنند و همان حرفها را مي‌زنند، به اينها نبايد گوش بدهند. بايد مجلس، يك مجلسي باشد كه با قاطعيت عمل كند. و دولت اگر بخواهد يك قدمي كنار بگذارد، با قاطعيت بخواهند آن را و ردش كنند. و از اول هم كه مي‌خواهند قرار بدهند يك دولتي را، تصويب كنند يك دولتي را، يك دولتي بايد باشد تمام افرادش، وزرايش تمامشان اشخاصي باشند كه بفهمند چه شده است. بفهمند كه ما در چه حالي واقع هستيم. بفهمند كه اسلام چه جور بايد در ايران پياده بشود. اينها بسيارشان اصلا توجه به اين مسائل ندارند. وزارتخانه‌ها الان هيچ كدام يك وزارتخانه صحيح نيست. هر روز تقريبا از خارج به ما اطلاع مي‌دهند كه سفارتخانه كجا چه جور است. سفارتخانه كجا، اموال ايران در سفارتخانه‌ها دارد از بين مي‌رود.

 

ميلياردها اموال ايران در آنجا هست. ميليارد خانه‌هايي كه ساخته شده‌اند، قيمت دارند، دارند از بين مي‌روند و كسي نيست كه به اينها رسيدگي بكند. ما نداريم كسي كه رسيدگي كند. الفاظ زياد است؛ هي مي‌آيند مي‌گويند همه جا درست شد. همه چيز شد. لكن واقعيت ندارد. بايد يك هيأتي از طرف مجلس تعيين شود از اشخاص قاطع، راه بيفتند دور ممالكي كه سفارتخانه داريم، سفارتخانه‌ها را اصلاح كنند. اين اشخاص سازماني و اين اشخاص فاسد را كنار بگذارند كه سفارتخانه يك سفارتخانه انساني بشود.

 

* نمايندگان محترم در محدوده قانون و شرع آزاد و مختارند و هيچ كس نمي‌تواند از حقوق قانوني آنان جلوگيري نمايد.

 

* مجلس بايد به تمام قوه‌اي كه دارد و قوه او از همه قوه‌ها بالاتر است... بايد با تمام معنا كوشش كند كه افرادي كه سركار مي‌آيند، نخست‌وزير، ساير وزرا و ساير كساني كه كارهاي مهم را دارند، از اشخاص مسلمان (باشند) متعهد، متوجه به كارهايي كه در دنيا مي‌شود، مدبر، لكن متعهد به اسلام، متعهد به مكتب.

 

* شما منتخبين مجلس كه از پشتيباني جدي ملت عزيز برخورداريد، بايد با كمال قدرت در مقابل قدرتهاي شيطاني كه در رژيم دست‌نشانده سابق، حاكم بر سرنوشت ما بودند بايستيد و از هيچ قدرتي غير ازقدرت خداوند قادر نهراسيد، و جز به مصالح كشور به چيز ديگري فكرنكنيد. متوجه باشيد كه در خارج از مجلس با صحنه‌سازيها و اغفال، چه بسا چپگرايان و يا راستگرايان و يا ريشه‌هاي فاسد رژيم سابق طمع كنند كه با نفوذ در مجلس مقاصد شوم اجانب را تحميل نمايند. بايد همه با هوشياري در طرحها و مسائل روز دقت فرماييد و از كيد دشمنان به خداي تعالي پناه ببريد. خداوند متعال همه ما را از لغزشها نگه دارد.

 

* بحمدالله در مجلس، دانشمندان و علماي آشنا به احكام شرع مطهر حضور دارند و فقهاي نگهبان حاضرند؛ لكن لازم است طرحهايي كه در مجلس مي‌گذرد مخالف با احكام مقدسه اسلام نباشد و با كمال قدرت، با پيشنهادهاي مخالف با شرع مقدس كه ممكن است از روي ناآگاهي و غفلت طرح شود شديدا مخالفت نماييد، و از قلمهاي مسموم و گفتار منحرفين هراسي نداشته باشيم و سخط خالق را براي رضاي مخلوق تحصيل نكنيد و خداوند قاهر و قادر را حاضر و ناظر بدانيد.

 

* اگر بنا باشد كه اين مجلس فراهم آمده از "الله‌اكبر" مردم قدمي برخلاف اسلام بگذارد، اين مجلس مجلسي خواهد بود كه برخلاف مسير مسلمين عمل كرده. با تمام قدرت، بدون اينكه ملاحظه از احدي و از مقامي بشود، مجلس بايد مسائل را طرح بكند. و رد و بدل و انتقاد صحيح، بدون جار و جنجال، بدون هياهو، مسائل را بگويند.

كسي كه مخالف است مخالفت خودش را بدون هياهو بگويد. آن كه موافق است موافقت خودش را بدون جار و جنجال بگويد. و بعد هم رأي بگيرند. وقتي رأي گرفتند، اگر اكثريت رأي داد، و بعد هم برده شد پيش شوراي نگهبان و آنها هم صحيح دانستند اين رأي را، مخالف اسلام ندانستند و مخالف قانون اساسي ندانستند، اگر بعدها بخواهند شيطنت بكنند، اين شيطنتها از مبادي غضب، از مبادي فاسد، بيرون مي‌آيد.

 

* مجلس بايد يك محيطي باشد كه با كمال تفاهم و خيرخواهي براي ملت و كشور، مسائل را پيش بياورند. انتقاد مي‌كنند، انتقاد خيرخواهانه باشد. جواب انتقاد مي‌دهند، آن هم خيرخواهانه باشد. و منظره مجلس يك منظره صالح باشد، كه مردم وقتي كه اين منظره را ديدند بگويند چه كار خوبي كرديم كه يك همچو اشخاص صحيح را در مجلس برديم. و يك وقت ـ خداي نخواسته ـ طوري نباشد كه مردم پشيمان بشوند از رأيي كه داده‌اند.

 

* بايد مجلس رسيدگي كند و افرادي كه بنايشان بر اين است كه به اسم اسلام يك كارهايي انجام بدهند و برخلاف اسلام است، به اسم اسلام كارهايي انجام مي‌دهند كه... به اسلام مربوط نيست، بايد مجلس جلوي اينها را بگيرد.

 

دولتي كه حالا انتخاب خواهد شد، بايد افرادي باشند كه به اسلام عقيده داشته باشند، نه مثل بعضي از اشخاصي كه در وزارت كشاورزي بودند و به اسلام اصلا اعتقاد ندارند اينها... اينها بايد هيچ وقت داخل در دولت نباشند، هيچ وقت داخل در وزارت كشاورزي نباشند. در هر صورت مسائلي است كه بايد دولت طرح بكند و مجلس رسيدگي بكند، و چنانچه چيزي برخلاف موازين از مردم اخذ شده است برگردانند. و اگر اشخاصي برخلاف اسلام عمل كردند تربيت بشوند و بازخواست بشوند.

 

و من اميدوارم كه ان‌شاءالله اين مجلس كه الان افرادش اكثرا مردم صالحي هستند، و شوراي نگهبان هم از علماي قم هستند يك عده‌اي كه و ديگران هستند در آنجا، در اين امور رسيدگي بكنند، وطرحهايي كه دولت مي‌دهد، طرحهايي كه دولت قبلا داده است، اينها بيايد در مجلس رسيدگي بشود، هر طرحي كه مخالف با اسلام است بايد رد بشود. نبايد تحت تأثير چند نفر كمونيست و چهار نفر ماركسيست قرار بگيرند، و اينها بروند وزارتخانه‌ها را خراب بكنند و مردم را ناراحت بكنند. الان مردم ناراحتند، و اين ناراحتي اسباب اين مي‌شود كه شكست بخورد اين نهضت، البته بايد رسيدگي بشود.

 

و من اميدوارم كه ان‌شاءالله وقتي كه مجلس بنا شد رسيدگي به اين امور بكند من هم پيشنهاد بكنم به آنها كه رسيدگي صحيح بكنند، و هر يك از پيشنهادهايي كه قبلا شده و (قوانيني) كه گذشته است در مثلا وزارتخانه‌ها، اينها بخواهند مطالعه كنند، و شوراي نگهبان هم مواظبت كند كه هيچ كلمه‌اي مخالف با اسلام نباشد. ما مي‌خواهيم يك جمهوري اسلامي باشد. ما مي‌خواهيم اسلام باشد.