جهش تولید | شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۹

کوراوغلی و کچل حمزه - نمایش محتوای صدا

 

 

کوراوغلی و کچل حمزه

کوراوغلی و کچل حمزه


Loading the player...

دیگر نام و آوازه کوراوغلی همه جا پیچیده بود و خان های ظالم از شنیدن نام او لرزه بر اندامشان می افتاد. یکی از این خان های ظالم حسن خان بود همان که پدر کوراوغلی را کور کرد و به مرگش باعث شد. حسن خان روزی تعدادی از پهلوانان و جنگ آوران منطقه را جمع کرد و از آنها خواست برای مقابله با کوراوغلی تدبیری بیاندیشد.

در این یکی از مهتران حسن خان به نام کچل حمزه وارد مجلس شد و به خان گفت تنها راه شکست دادن کوراوغلی این است که قیرآت اسب کوراوغلی را از او بگیرند و او آماده است که این کار را بکند در عوض خان هم قول بدهد دخترش دنیا را به عقد او در آورد. کچل حمزه در موقع مناسب قیرات را دزدید اما کوراوغلی او را تعقیب کرد و گرفت اما حمزه ماجرای ازدواجش با دنیا را به کوراوغلی گفت و کوراوغلی دلش به رحم آمد و او را به همراه اسبی که دزدیده بود آزاد کرد و حمزه همزاه اسبش به نزد حسن خان رفت. ماه ها گذشت و کوراوغلی به خاطر کاری که کرده بود مورد شماتت دوستان و یاران خود بود. بعد از مدت ها مشورت کوراوغلی و دوستانش تصمیم گرفتند به قلعه حسن خان حمله کنند وقتی این حمله انجام یافت حسن خان که سوار بر قیرآت بود تهدید کرد که اگر کوراوغلی تصمیم به قتلش گرفته باشد او نیز قبل از مرگش قیرات را خواهد کشت.

در بحبوحه جنگ حمزه کچل در فرصتی مناسب افسار قیرآت را از دست حسن خان میگیرد و در این هنگام کوراوغلی و یارانش حمله کرده و او را به قتل می رسانند. کوراوغلی بعد از قتل حسن خان به اسبش میرسد که او آخرین لحظات زندگی اش را میگذراند.

با مرگ حسن خان قلعه ظلم او به دست دلاوران چملی ئل سقوط میکند و مردم منطقه از دست ظلم و ستم خان رها می شوند. 

تاریخ تولید: 1394

نویسنده: علی حسینقلی زاده

بازیگران: فاطمه حسینی – حمید مجد آبادی – ابوالفضل جدیری – علی حسینقلی زاده – یونس کبیر – سونیا بدری – علی حسن پور

گروه عاشیقی: قاوال: علی عبادی / بالابان: عبدالعلی عبادی / عاشیق: محمد عبادی

کارگردان: خلیل پورهادی

تهیه کننده: علیرضا مهدوی