رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

کاروانسرای خواجه نظر - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

کاروانسرای خواجه نظر

Loading the player...

کاروانسرای خواجه نظر (عباسی) یکی از 999 کاروانسرای ساخته شده در زمان شاه عباس صفوی می باشد .

تاورنیه فرانسوی این کاروانسرا را دیده و می نویسد :

خواجه نظر یکی از ارامنه معتبری بود که از جلفا خارج شد و چون در تجارت ترقی کرد و نزد شاه عباس کبیر و جانشین او شاه صفی اعتبارات حاصل نمود ، او را کلانتر ملت ارامنه کردند و به افتخار وطن اصلی خود جلفا 2 کاروانسرای بزرگ در آنجا بنا کرد که هنوز در طرفین رودخانه باقی هستند 1001000 اکو در آنجا خرج کرد ، اما این دو بنای عالی به واسطه فوت بانی ناتمام ماندند .

جیمز کاروی نیز این بنای تاریخی را دیده و یاد می کند :

در این نکته کاروانسرای بزرگی به واسطه یکی از ارامنه به نام کوجیا نظر (خواجه‌نظر) با هزینه گزافی بنا شده که متاسفانه رو به خرابی می رود و کس نیست که به تعمیر آن اقدام کند و فقط چند تن ارمنی در آن سکونت دارند.

در 5 کیلومتری جلفا کاروانسرای ویرانه ای وجود دارد که بنای آن در زمان شاه عباس کبیر با هزینه خواجه نظر ارمنی از مقربان درگاه شاهی به عمل آمده ، وی از ارامنه ای بود که در زمان شاه عباس به اصفهان به اجبار کوچانده شدند و در آنجا کارش بالا گرفت و مورد عنایت شاه واقع شد ثروت ومکنت کلانی به هم رسانید و با اجازه شاه بر روی ویرانه های زادگاه خود کاروانسرای بزرگی از سنگ و آجر بنا کرد تا مسافرانی که از آب ارس می گذرند شبی را در آنجا استراحت کنند و سحر گاه راهی سوجیا یا شجاع امروزی شوند .

عبدالعلی کارنگ می نویسد :

ویرانه کاروانسرای خواجه نظر ارمنی معروف به شاه عباسی واقع در ساحل رود ارس قرار دارد که این کاروانسرا به نام کاروانسرای جلفا معروف است .

Khwaja nazar Inn

Khwaja nazar Inn (Abbas) is one of 999 built during Shah Abbas caravanserai is.

French Tavernier saw this house and writes:So that still remain on both sides of the river , where the echo 1001000 money , but this great monument remained unfinished due to the death of the founder .

James Caro also see the monument recall that:

 

Inayat Shah was raised and went to huge wealth and allow Vmknt king khan on the ruins of his home to a large number of stone and brick building at night passing through travelers from Aras water and dawn breaks a Svjya or be brave today .

A. Carnegie writes:

Armenian eunuch known as Shah Abbasi Caravanserai ruins the terms of the Aras River , which is known inn called Inn Julfa .

 .

 .

در سایت نگاه بیشتر ببینید...