رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

بازگشت به صفحه کامل

چگونه می توانم تلویزیون دیجیتال دریافت کنم؟

چگونه می توانم تلویزیون دیجیتال دریافت کنم؟


 

دريافت ديجيتال بسيارساده است، شما مي توانید با  وصل کردن يک مبدل ديجيتال یا  ست تاپ باکس به تلويزيون به سادگي از دريافت ديجيتال  بهره برید؛ بعبارتی دیگر  درصورتی که آنتن موجود شما مناسب باشد،
 

 با اضافه شدن یک مبدل بين آنتن و تلويزيون می توان گفت تجهیزات لازم برای دریافت دیجیتال را دارید. شکل زیر، نمایی از تجهیزات لازم برای دریافت دیجیتال است.
براي تنظيم مراحل زير بايد طي شود:
ايجاد ارتباطات لازم: در اين حالت ابتدا آنتن را به ورودي Antenna RF In مبدل وصل ميکنيم،سپس خروجي صدا و تصوير A/V پشت مبدل را بطور متناظر به ورودي A/V تلويزيون وصل ميکنيم در نهايت اگر بخواهيم بطور همزمان از برنامه هاي آنالوگ نيز استفاده کنيم بايد خروجي TV RF Out مبدل را هم به Antenna In تلويزيون وصل کنيم
تنظيم تلويزيون: پس از روشن کردن تلويزيون توسط دکمه Source کنترل تلويزيون ورودي مد نظر را انتخاب ميکنيم( متناسب با پورت AV اي که کابلها را در مرحله قبل به آن وصل کرده ايد)
تنظيم مبدل: پس از روشن کردن دستگاه با استفاده از دکمه MENU کنترل مبدل، به منوي اصلي وارد مي شويم. و بعد وارد منوي Scan Channel  ميشويم.
در اين پنجره به دو روش  Auto و Manual مي توان عمل کرد. و با انتخاب Start Scan به مبدل اجازه ميدهيم تا ليست برنامه هاي موجود را استخراج نمايد. در حالت Manual بايد Channel NO = 37  و Band Width=8  انتخاب شود.
البته با توجه به تفاوتهاي موجود در تلويزيونها و مبدلهاي مختلف براي تنظيمات دقيق تر به دفترچه راهنماي مبدل و تلويزيون خود مراجعه نماييد