سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰

چند شغلی، موریانه بنیان خانواده - نمایش محتوای خبر

 

 

چند شغلی، موریانه بنیان خانواده

پدر و مادر نقش کلیدی در پایه گذاری ساختار فکری به عنوان ارکان خانواده در بین فرزندان بر عهده دارند و به افکار و عقاید سایر اعضای خانواده به عنوان مهمترین نهاد اجتماع شکل می دهند.

وقت گذاشتن و برنامه ریزی برای تربیت فرزندان و شکل گیری درست عقاید و تفکرات برمبنای سفارشات دینی و فرهنگ ایرانی مقوله ای است که در تقویت بنیان های اجتماعی و فرهنگی کشور برای توسعه نقش تعیین کننده دارد .

نا گفته پیداست اهمیت دادن پدران و مادران برای تربیت فرزندان بر اساس باورها، رسم های اجتماعی، فرهنگ دینی و اسلامی و تشویق و نظارت بر کسب دانش و تحصیلات آنان و همچنین نظارت منطقی بر ارتباطات و انتخاب دوست، شاخص هایی است که نه فقط سلامت آینده فرزندان را تامین می کند بلکه در نهایت موجب سلامت اجتماع می شود .

اما آنچه که در سال های اخیر ناخواسته والدین را از توجه به باورهایی که در خصوص تربیت فرزندان و ترسیم آینده آنان دارند ،غافل کرده است چند شغلی پدر و اشتغال مادر در بیرون از کانون خانواده است.

بر این اساس می توان تصور کرد که غفلت پدر و مادر به این علت چه آسیب هایی را برای آینده خانواده و فرزندان ترسیم می کند .

داستان تلخ کمرنگ شدن ارتباطات بین اعضای خانواده و همسران به همین جا ختم نمی شود؛ افزیش طلاق یکی از اصلی ترین این آسیب هاست به طوری که بنا بر اعلام مسوولان آذربایجان شرقی از هر پنج ازدواج در استان بیش از دو ازدواج منجر به طلاق می شود.

اعتیاد به عنوان آسیب خانمانسوز، فصل دیگری از این داستان است که آمار آن از روی غفلت در تربیت و نظارت بر روابط فرزندان و حتی همسران در حال افزایش است.

کاهش انگیزه، روحیه کاری، حس مسوولیت پذیری و فرسایش روحی از دیگر آسیب های چندشغلی در محیط های کاری است .

هر چند برخی ها که تنها دستی از دور بر آتش دارند، در یک نگاه سطحی و غیرواقعی تصور می کنند که مادران شاغل و افراد چند شغله از روی زیاده خواهی به دنبال شغل های دوم و سوم رفته اند، اما واقعیت این است که الزاامات زندگی و هزینه های بالای آن همراه با عدم ثبات شغلی، زمینه ساز اصلی شیوع این پدیده اجتماعی در سال های اخیر است .

بررسی ها نشان می دهد میزان درآمد افراد چندشغله که ثبات شغلی نداشته و به صورت قراردادهای بعضا خودساخته در دستگاه های دولتی و غیردولتی کار می کنند ، کمتر از افرادی می باشد که یک شغل تضمین شده یا رسمی دارند .

در این میان برخی صاحبان کار، بکارگیری نیروی انسانی با دستمزد پایین را نوعی حسن مدیریت و زرنگی می دانند و از عوارض و آسیب های آن غافلند که پیش از همه خود کارفرما را دچار مشکل در کیفیت کار یا تولیدات می کند.

در نهایت می توان گفت چند شغلی پدیده اجتماعی نامیمونی است که کانون خانواده ها را تهدید می کند و موجب کاهش عواطف بین خانواده ها از طرفی و کاهش کیفیت شغلی از طرف دیگر می شود .