رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

پیش لرزه - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

پیش لرزه

Loading the player...

 

پیش لرزه های کوچک یکی از مهمترین هشدارهای زلزله هستند تا خود را برای زلزله ای قویتر آماده کنیم.

دراین انیمیشن به ادامه آموزشها و ایمن ساختن خانه و بکار کیری نکات ایمنی اشاره شده است.

همچنین به نحوه پناه گیری در زمان وقوع زلزله  و شناخت نقاط امن در خانه و محل کار تاکید شده است.