جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۳ خرداد ۱۳۹۹

پسیان تبریزی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

پسیان تبریزی

Loading the player...

محمدتقی خان پسیان از نظامیان اواخر دورهٔ قاجاریه و اولین خلبان ایرانی بود.

محمدتقی معروف به کلنل محمدتقی خان پسیان در سال ۱۲۷۰ش. در تبریز زاده شد.

 جد خاندان پسیان بعد از عهدنامه ترکمنچای و جدایی شهرهای قفقاز از ایران زندگی زیرسلطه بیگانگان روس را نپذیرفت و به تبریز مهاجرت کرد.

محمد تقی پسیان نه تنها صاحب قلم و دارای قریحه هنری و ذوق ادبی بود بلکه اولین خلبان ایرانی نیز بود.

PesyaniTabrizi
MT Khan Pesyani the late Qajar period and the first pilots were military.
MT in the year 1270, known as Colonel Muhammad Taqi Khan Pesyani no. Was born in Tabriz.
  After the Treaty of Turkmenchay Pesyani new family and live in separate towns of the Caucasus, the Russian foreign Zyrslth refused and moved to Tabriz.
Mohammad Taghi Pesyani not only pen holder with artistic talent and literary taste, but it was also the first pilots.

.

در سایت نگاه بیشتر ببینید...

.