رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

ویژگی‌های رفتار عاقلانه از منظر رهبری - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

ویژگی‌های رفتار عاقلانه از منظر رهبری

۲۴ /اردیبهشت/ ۱۳۹۶

کسانی که با شما دشمنی دارند با او سازش کنید البته نه با کسانی که با شما دشمنی اصولی و فکری دارند و دشمنان دین و استقلال و هویت شما  هستند که در قرآن خیلی واضح و روشن آمده است.

و کسانی که با شما دوستند، با اینها مدارا کنید! مدارا به معنای ظاهرسازی نیست، یعنی ملاطفت کنید، رفتار خوب و خوش داشته باشید. دوستانتان را، کسانی که صدقِ دوستیِ با شما دارند، اینها را با رفتار خوش خودتان از خودتان راضی نگهدارید.