رونق تولید ملی | جمعه، ۱۵ آذر ۱۳۹۸

بازگشت به صفحه کامل

وطنم با صدای سالار عقیلی

Loading the player...

همه جان و تنم

وطنم، وطنم، وطنم، وطنم

نام جاويد وطن

صبح اميد وطن

جلوه کن در آسمان

همچو مهر جاودان

وطن اي هستي من

شور و سرمستي من

جلوه کن در آسمان

همچو مهر جاودان

بشنو سوز سخنم

که همآواز تو منم

همه جان و تنم

وطنم، وطنم، وطنم، وطنم

بشنو سوز سخنم

که نوا گر اين چمنم

همه جان و تنم

وطنم، وطنم، وطنم، وطنم

همه با يک نام و نشان

به تفاوت هر رنگ و زبان

همه با يک نام و نشان

به تفاوت هر رنگ و زبان

همه شاد و خوش و نغمه زنان

ز صلابت ايران جوان

ز صلابت ايران جوان

ز صلابت ايران جوان

بشنو سوز سخنم

که نوا گر اين چمنم

همه جان و تنم

وطنم، وطنم، وطنم، وطنم

همه با يک نام و نشان

به تفاوت هر رنگ و زبان

همه با يک نام و نشان

به تفاوت هر رنگ و زبان

همه شاد و خوش و نغمه زنان

ز صلابت ايران جوان

ز صلابت ايران جوان

ز صلابت ايران جوان

بشنو سوز سخنم

که نوا گر اين چمنم

همه جان و تنم

وطنم، وطنم، وطنم، وطنم