رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

ورزش زورخانه‌ای یا ورزش باستانی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

ورزش زورخانه‌ای یا ورزش باستانی

Loading the player...

 

ورزش زورخانه‌ای یا ورزش باستانی ویا ورزش پهلوانی نام مجموعه حرکات ورزشی با اسباب و بی‌اسباب و آداب و رسوم مربوط به آنهاست که در محدوده تاریخی و فرهنگی ایران از گذشته‌های دور رواج داشته‌است.

ورزش های زورخانه‌ای نام دیگر ورزش های باستانی ایرانیان است. جایی که در آن به ورزش باستانی می‌پردازند زورخانه نام دارد هم چنین در زورخانه علاوه بر ورزش زورخانه ای کشتی پهلونی نیز گرفته می شود.

پروندۀ ثبت جهانی ورزشهای زورخانه‌ای و آیین های پهلوانی در سال ۱۳۸۳به درخواست فدراسیون بین‌المللی ورزش های زورخانه ای به سازمان میراث فرهنگی و با پی گیری فدراسیون ورزش باستانی و کشتی پهلوانی وقت و تلاش مسئولان میراث فرهنگی ایران آماده گردید.

آیین پهلوانی و ورزش زورخانه‌ای در تاریخ ۲۵آبان ۱۳۸۹برابر با ۱۶نوامبر ۲۰۱۰در فهرست میراث معنوی یونسکو از سوی ایران  به ثبت جهانی رسید.

دانشنامه بروک‌هاوس آلمانی، با استناد به تحقیقات دانشگاه ورزش آلمان واقع در شهر کلن، ورزش زورخانه ای را در کتاب اصلی و جلد ویژه ورزش، قدیمی ترین ورزش بدن‌سازی جهان معرفی میکند.

ورزش زورخانه‌ای آداب و سنتی خاص دارد. آداب و سننی که با پیروی از پهلوانان و دلاوران افسانه‌ای دورۀ باستانی و تاسی از پیشوای نخستین شیعیان و جوانمردان، خُلق و خوی مردانگی و مروت و جوانمردی را در ورزش کاران بر می‌انگیزد یا نیرو می‌بخشد.

این خصایل نیکو در قالب شعرها و داستانهایی به صورت آهنگین و به همراهی «ضرب زورخانه» که مهم‌ترین ساز این نوع موسیقی است، برای برانگیختن ورزشکاران در هنگام ورزش از سوی «مرشد» خوانده می‌شود. ورزشکاران هماهنگ با موسیقی و نوای مرشد، جست و خیر می‌کنند و حرکات زیبای گروهی یا فردی به نمایش می‌گذارند.

 ورزش باستانی در بین ورزشکاران به احترام و ادب معروف است و با اصول زیادی همراه است. به طور مثال تمامی حرکات با اجازه از سادات و پیش کسوتان زورخانه که به رخصت گرفتن معروف هست انجام می شود. شعار ورزش باستانی پرورش روح و جسم است به طوری که شیعیان معتقدند که زورخانه مسجد دوم شیعیان است.

ولی در نسل جدید ورزشکاران این آداب و رسوم کم کم از بین رفته است و کمتر مذهب در این ورزش دیده می شود. یکی دیگر از اصلی ترین آداب زورخانه این است که ورزشکاران باید مواردی را از قبیل(فروتنی و از خود گذشتگی-مروت-مردانگی-سفره داری-پاکیزگی-کمک به فقرا و تنگدستان و دیگر صفات شامل پهلوانی)را رعایت کند.

Pehlwani

Pehlwani or kusti is a form of wrestling from South Asia. It was developed in the Mughal era through a synthesis of native malla-yuddha and Persian koshti pahlavani.

 The words pehlwani and kusti derive from the Persian terms pahlavani and koshti respectively.

A practitioner of this sport is referred to as a pehlwan, while teachers are known as ustad (or guru, for Hindu teachers).

 Many southern Indian practitioners of traditional malla-yuddha consider their art to be the more "pure" form of Indian wrestling, but most South Asians do not make this clear distinction and simply view kusti as the direct descendent of ancient malla-yuddha, usually downplaying the foreign influence as inconsequential.

.

   

 

 

 

 

برای دیدن ویدیو های بیشتر به شبکه مجازی نگاه مراجعه نمایید