بازگشت به صفحه کامل

وحدت در کلام نبوی

وحدت در کلام نبویاطاعت از رهبری، مایه وحدت امت اسلام است.

شما اهل بیت، اهل خدا هستید که به برکت شما نعمت کامل گشت، پراکندگی برطرف شد و اتحاد کلمه پدید آمد.

هر کس از گروه مسلمان جدا شود، بر مرگ جاهلیت بمیرد.

اختلاف نکنید؛ آنان که پیش از شما بودند، اختلاف کردند و هلاک شدند.

تفرقه، موجب عذاب است.

مسلمانان با هم برادرند و هیچ کس بر دیگری برتری ندارد، جز با تقوا.

جماعت و وحدت، مایه رحمت، و تفرقه، موجب عذاب است.

دست خد بر سر جماعت است.