رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

بازگشت به صفحه کامل

هر چه خوبی حق تعالی داده بر ما امشب آمد

هر چه خوبی حق تعالی داده بر ما امشب آمد


هر چه خوبی حق تعالی داده بر ما امشب آمد

هم رئیس مکتب آمد، هم رئیس مذهب آمد

یا ابا الزهرا مدد، یا ابا الزهرا مدد

 

نور چشم آدم آمد چلچراغ عالم آمد

زخم ها را مرهم آمد انبیا را خاتم آمد

 

یا ابا الزهرا مدد، یا ابا الزهرا مدد

 

استخاره کردم امشب تا بنوشم می دوباره

آیه های الضحی شد رهنمود استخاره

 

یا ابا الزهرا مدد، یا ابا الزهرا مدد

 

بتکده ها از قدومت گشته ویران یا محمد

میکده ها شد چراغان ساقی آمد ساغر آمد

 

یا ابا الزهرا مدد، یا ابا الزهرا مدد

 

نغمه ها از شاخسارِ بلبلانِ عاشق آمد

البشاره البشاره، احمد آمد صادق آمد

 

یا ابا الزهرا مدد، یا ابا الزهرا مدد

 

عشق حیدر، جان زهرا، نورِ چشم آمنه ای

دست لطفت تکیه گاه، رهبر ما خامنه ای

 

یا ابا الزهرا مدد، یا ابا الزهرا مدد

 

با صدای حاج محمد رضا طاهری و محمود کریمی

 

در سایت نگاه بیشتر ببینید...