رونق تولید ملی | جمعه، ۱۵ آذر ۱۳۹۸

بازگشت به صفحه کامل

هجدهم بهمن 1357

-

امام خميني فرمان داده‌اند نام اشخاصي كه به نوعي به كشور و مردم خيانت كرده‌اند افشا شود. با تلاش مردم و متخصصين، فرستنده‌اي سيار در مدرسه‌ي علوي راه‌اندازي مي‌شود. اينجا تهران، كانال انقلاب! که امام ره نیز به محض شنیدن دستور می دهند کانال انقلاب اسلامی.