رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

نه گوزلدی گوزل باهار (چه زیباست بهار زیبا) - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

نه گوزلدی گوزل باهار (چه زیباست بهار زیبا)

Loading the player...

این تصنیف، زیباییهای بهار را با آهنگی دلنشین بیان می کند که توسط جعفر احمدی اجرا شده است.

ترجمه متن تصنیف به شرح زیر است:

درناها مثل قطار دسته دسته می آیند

و به دلها آرام و قرار می آید

به سرزمین ما بهار می آید

چه زیباست بهار زیبا

صبح برای گردش به بیرون رفتم

و کوه و باغ را گردش کردم

 گونه های طبیعت سرخ و زیبا شده بود

چه زیباست بهار زیبا

بلبل ها بر روی گلهای محمدی آرمیده اند

و آب چشمه ها و رودخانه ها جاری است

تمامی غم غصه ها را  به باد بهاری سپردیم

چه زیباست بهار زیبا

خدایا فدایت شوم که همه جا را گل باران کرده ای

هرکسی که دور برش را نگاه می کند می گوید بهار چه زیباست

دیار ما با عاشقان ساز به دستش دیدنی است

گل نرگس با نگاه خمارش می گوید که چه زیباست بهار

از لابلای کوچه ها، باد نیز با لبخند بهار بهار می گوید

جنگل دامن سبزش را پوشیده چه زیباست بهار زیبا

 خدایا فدایت شوم که همه جا را گل باران کرده ای

خدایا فدایت شوم که همه جا را گل باران کرده ای

خدایا فدایت شوم که همه جا را گل باران کرده ای

Gvzldy Guzel Bahar (How beautiful the spring Elegant)
The ballad, expressing the beauty of spring with a pleasant song that is played by J. Ahmadi.
Translation of the song are as follows:
Such as rail cranes come in clusters
And our hearts are restless
Spring comes to our land
What a beautiful, beautiful spring
I went out for a morning excursion
I roam the mountains and garden
  Red was pretty wild species
What a beautiful, beautiful spring
Nightingales were lying on the flowers Mohammadi
Springs and streams flowing
We buried all the sad sorrows to the wind of spring
What a beautiful, beautiful spring
God is everywhere put Fdayt I've Rain
Anyone who says cut away to look at how beautiful spring
Lovers of our land with spectacular hand
Looking Amaryllis Khmarsh says how beautiful spring
From between the streets, the wind also says with a smile Spring
What a beautiful, beautiful spring forest wearing green skirts
  God is everywhere put Fdayt I've Rain
God is everywhere put Fdayt I've Rain
God is everywhere put Fdayt I've Rainجواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ