رونق تولید ملی | جمعه، ۱۵ آذر ۱۳۹۸

بازگشت به صفحه کامل

نقش زنان در نهضت امام خميني (ره)

-

موضوع:

ايران - تاريخ - انقلاب اسلامي، 1357 - زنان

زنان - ايران - فعاليتهاي سياسي - تاريخ - قرن 14

پديدآورنده:

ساسان طهماسبي‌كهياني

ناشر:

مركز اسناد انقلاب اسلامي

228 صفحه - رقعي (شوميز) - 14000 ريال - چاپ 1 - 2000 نسخه

كد كنگره:9ط9ز/DSR563

شابك:7-144-419-964

رده ديوئي:955.083082

تاريخ نشر:01/08/86

 

 چكيده :

اين پژوهش با موضوع "نقش زنان در نهضت امام خميني (ره) در چهار بخش تنظيم شده است: در بخش اول با عنوان "سابقه‌ي مبارزات زنان قبل از نهضت امام خميني". نقش سياسي و اجتماعي زنان پيش از دوران پهلوي مطرح شده است. نيز عوامل سياسي و فرهنگي موثر در حضور آنان در نهضت برشمارده شده و مهم‌ترين احزاب سياسي تاثيرگذار در جامعه‌پذيري سياسي زنان معرفي شده كه از آن جمله است: جبهه‌ي ملي و حزب توده. بخش دوم، به بررسي ديدگاه‌هاي امام خميني درباره‌ي نقش سياسي و اجتماعي زنان و نقش آنان در قيام 15 خرداد 1342 اختصاص يافته است. "مبارزات سياسي زنان در سال‌هاي (57-1343) مبحث سوم از كتاب است كه در اين بخش اقدامات فرهنگي رژيم با رويكرد غرب‌گرايانه و نقش زنان در تظاهرات اين مقطع بازگو شده است. و در مبحث پاياني كتاب، "اوج‌گيري انقلاب اسلامي و حضور زنان"، به تفصيل از حضور زنان در ايام مختلف انقلاب در سال 1357 تا پيروزي انقلاب سخن رفته است.