سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰

نشست مشترک مدیران شرکت گاز و صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی برای اطلاع رسانی مصرف بهینه و ایمن گاز - نمایش محتوای خبر

 

 

نشست مشترک مدیران شرکت گاز و صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی برای اطلاع رسانی مصرف بهینه و ایمن گاز

نشست مشترک مدیران شرکت گاز و صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی برای آگاهی بخشی، فرهنگ سازی سازنده خدمات گازرسانی و اطلاع رسانی مصرف بهینه و ایمن گاز در استان تشکیل شد.

نشست مشترک مدیران شرکت گاز و صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی برای اطلاع رسانی مصرف بهینه و ایمن گاز

 

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی، مهندس سید رضا رهنمای توحیدی در این نشست ضمن ارائه گزارشی، از همکاری صمیمانه و درخور تحسین رسانه ملی با شرکت گاز قدردانی و این ارتباط را زمینه ساز آگاهی بخشی مطلوب و فرهنگ‌سازی سازنده دانست .

مدیر عامل شرکت گاز استان وظیفه این شرکت را خدمت رسانی مطلوب و شایسته به شهروندان دانست و گفت: با رعایت نکات ایمنی و صرفه جویی در مصرف گاز ،ضمن جلوگیری از حوادث ناگوار، زمینه برای تامین ایمن و پایدار گاز طبیعی در استان فراهم می شود.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی نیز با اشاره به اینکه گاز طبیعی یک نعمت الهی است و گسترش شبکه‌های گازرسانی در یک منطقه نشانه توسعه و پیشرفت آن منطقه در شاخص‌های رفاه و آسایش مردم دارد، سطح همکاری این دو دستگاه را بسیار مطلوب توصیف کرد و آمادگی صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی را در راستای افزایش سطح همکاری ها و نهادینه کردن فرهنگ مصرف بهینه و استفاده ایمن از گاز طبیعی اعلام کرد.

مهندس مرتضی صفری با بیان اینکه صدا و سیما بهترین رسانه و منادی فرهنگ سازی در سطح جامعه است ابراز داشت: امیدواریم بتوانیم با همکاری شایسته فیمابین به اهداف مورد نظر این نشست دست یافته و روز بروز شاهد کاهش حوادث ناشی ازعدم رعایت نکات ایمنی و همچنین صرفه جویی حداکثری در مصرف گاز  باشیم.