رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

ناله های یا علی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

ناله های یا علی

Loading the player...

 

های ای زمینیان با علی چه کردند…؟

این سوالی بود که آسمانیان از اهل زمین می پرسیدند

شب می رفت تا بهصبح برسد که ناگهان حزن انگیزترین فریادها از خانه علی(ع) برخاست.

 

کوفهدرمیان دستان آکنده از شرمش، مردمی از تبار عرشیان را با فرق شکافته بهعرشیان تقدیم  می کرد.

 تاریخ هم از عمق این فاجعه تام می گریست وخطاب به زمینیان می گفت…؟ ای مردم با تجسم عدالت چه کردید؟

ننگتانباد که با وسوسه های شیطانی، دستان خود را به خون بهترین انسانآلودید…

آیا نیندیشید که زمین، لحظه های بدون علی(ع) را چگونه سر کند؟

 

شب بدون مناجات علی(ع) چگونه سحر کند؟

 

نفرین بر آن دستان مظلوم کش که خاک نشینان را باز هم بر خاک نشاندندو زخمی عمیق در سینه درد آلود تاریخ بشر نشاندند،

 زخمی که با هیچمرهمی التیام نمی یابد.

Moaningor Ali
What did the earth's Ali?

This was a question from the floor asked Smanyan
It was a night to reach morning when suddenly the most tragic screams from the house of Ali (AS) stood up.

Among Shrmsh hands full of Kufa, who descended from the sublime to the sublime offered to split the difference.
  The total depth of the tragedy on Addressing the earth will weep and say ...? What did people with an embodiment of justice?
Wind Nngtan the temptations of the devil, their hands the blood of the best men Lvdyd ...
Nyndyshyd the ground, moments without Ali (AS) How does the head?

Night without meditation Ali (AS) How does magic?

Curse of the arms cache that oppressed the poor soil on earth sat still deep wounds in the chest pain and bloody history planted
  Sore that does not heal with any band-aids.

.

   

 

 

 

 

برای دیدن ویدیو های بیشتر به شبکه مجازی نگاه مراجعه نمایید