رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

بازگشت به صفحه کامل

موفقیت 2 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی تبریزدرمسابقات بین المللی اختراعات چین

موفقیت 2 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی تبریزدرمسابقات بین المللی اختراعات چین


2 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی تبریزدرمسابقات بین المللی اختراعات چین موفق به کسب نشان نقره شدند .

بنا به اعلام دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، آقای حسن امینی دانشجوی سال ششم پزشکی و آقای بهنام امینی دانشجوی سال دوم مدیریت خدمات بهداشتی درمانی با اختراعی در زمینه پزشکی در مسابقات بین المللی اختراعات چین در سال 2012 که زیر نظر فدراسیون بین المللی مخترعان IFIAو سازمان مالکیت فکری بین الملل WIPOو وزارت علوم کشور چین برگزار شد حضور یافتند و موفق شدند در میان بیش از 60 کشور مطرح علمی جهان حاضر در این مسابقات نشان نقره را کسب کنند .

این 2 برادر از سال 2007 عضو اصلی فدراسیون بین المللی اختراعات هستند و تاکنون توانسته اند در بیش از 20 عرصه جهانی افتخارآفرینی کنند .

برادران امینی ، هم اکنون با دارابودن 22 عنوان ثبت اختراع عضو بنیاد ملی نخبگان کشور و از اعضای اصلی دفتر استعدادهای درخشان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و انجمن مخترعان کشور هستند.