جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۳ خرداد ۱۳۹۹

موزه سنجش تبریز - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

موزه سنجش تبریز

 

نیاز انسان به داشتن مقیاسها و همچنین استفاده از ابزار و ادوات سنجش از بدو تشکیل جوامع انسانی مطرح بوده است، چرا که او باید رابطه فی مابین خود و طبیعت اطرافش را تنظیم می کرد.

اگر کشاورزی می کرد باید ضمن کسب آگاهیهایی از دگرگونیهای فصلی نسبت به سطح تعیین حدود اراضی نیز اقدام می کرد، به هنگام دادو ستد نیز لاجرم معیارها و مقیاسهایی برای کالاهایش منظور می نمود، و اگر سرپناهی برای خود ایجاد می کرد، لازم بود به رعایت مقیاسهایی خویشتن را مقید سازد.

قطعا گردآوری برخی از ابزار و ادوات قدیمی سنجش در یک مجموعه می تواند روشنگر نحوه ایجاد و تکامل چنین فن آوری کیفی توسط گذشتگان باشد.

در موزه سنجش انواع ادوات مقیاس توزین از قبیل ترازوهای ظریف زرگری تا قپانهای بزرگ میادین بار مربوط به قرون گذشته، سنگ وزنه ها و پیمانه های نفتی، وسایل مربوط به علم نجوم و اخترشناسی مانند اسطرلاب و کره سماوی، ابزارهای سنجش مربوط به علم هواشناسی و قطب نماها و سایر مقیاسهای دیگر به نمایش گذاشته شده است.

موزه سنجش تبریز تلاش کرده بخشی از این گونه ابزار آلات را در معرض تماشای مردم و پژوهشگران قرار دهد. این موزه در فضای دل انگیز خانه تاریخی سلماسی تبریز، بنا شده در دوره قاجار و ثبت شده در آثار ملی کشور (به شماره 1862) تاسیس شده است. ساختمان در سه ضلع حیاط (عرصه 650 متر مربع) در دو طبقه با زیربنای 875 مترمربع بنا گردیده است.

طبقه زیر زمین ضلع شمالی که توسط پله ای به هشتی ورودی نیز متصل است حوضخانه نامیده می شود و دیگر قسمتهای زیر زمین شامل مطبخ، انبار ارزاق و آب انبار میباشد.

 طبقه همکف دارای طنبی های اصلی و جانبی در اضلاع شمالی شرقی و غربی با پنجره های اروسی است. بنا دارای تذهیب در کمره اتاقها، شومینه ها و گچبری در سقف طنبی های شمالی و شرقی است.

مصالح بکار رفته در بنا شامل سنگ لاشه با ملات ساروج در پی ها است و دیواره های زیرزمین ترکیبی از سنگ و آجر (تفلیسی) و دیوارهای فوقانی (همکف) خشتی با روکش آجری است.

Museum of Tabriz measure
Human need to possession and use of tools and equipment scales measuring the formation of human societies has been from the beginning , because he must regulate the relationship between himself and his surroundings .
If a farmer he must also gain awareness of seasonal changes in relation to the delimitation of the lands of the action , of the measures to goods transactions as well as to determine the unavoidably , shelter and if you would make , it was necessary to the observance of bind themselves to scale .
Definitely collection of old tools and equipment can be assessed in a series illuminates how to create and develop such technology is qualitatively by the ancients .
Types of measuring devices such as scales weighing scale at the Museum of Fine Qpanhay pay up big fields of ancient times , stone weights and cup of oil , astronomy and astronomical instruments such as the astrolabe and the celestial sphere , assessment tools related to meteorology and compasses and other measures have been exhibited .
Museum of Tabriz, Iran has tried to measure some of these tools , researchers can expose people watching . This historic house museum pleasing space Salmasi Tabriz, built and registered in the period of national monuments (No. 1862) has been established. Building on three sides of the courtyard ( area 650 square meters ) on two floors with 875 square meters of infrastructure has been built .
The north side of the basement stairs to the entrance vestibule is connected is called a spring house and other parts of the basement , including kitchen , storage is Arzaq and water storage .
 Tnby main floor of the north side of the east and west sides of the windows Eros . The camera has illuminated the rooms , fireplaces and molded ceilings Tnby north and east .
Materials used in the building include mortar rubble following is a mixture of stone and brick basement walls ( Tbilisi ) and upper walls (floor ), brick by brick veneer .

{gallery}picproduct/sanjesh{/gallery}

 


در سایت نگاه بیشتر ببینید