رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

مسجد کبود بناب - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مسجد کبود بناب

مسجد کبود بناب معروف به ˈ گوی مسجدˈ ، متعلق به دوره صفویه است که بر یازده ستون چوبی با سر ستون های مقرنس کاری استوار شده است.

این مسجد در محله گزاوشت و در کوچه سیف العلماء قرار دارد.

با اینکه نامی از کبود (گوی) گرفته و بدان مشهور شده است، ولی به رغم ابنیه منسوب بدین نام (مسجد کبود تبریز و گنبد مراغه) که اغلب از پوشش و تزئینات کاشی های فیروزه ای و مینایی برخوردار هستند، این بنا فاقد چنین بنا و تزئینات است.

اینکه چرا به این نام معروف شده به درستی روشن نیست و این احتمال وجود دارد که تزئینات کاشی کاری و رنگ آمیزی نمای آن به مرور زمان در اثر عوامل فرسایش و دیگر حوادث از بین رفته و تا آنجا که چهره ساده و زمینه آجری به خود گرفته است.

با توجه به بعضی روایت ها و علت نام گذاری می توان گفت که این بنا در کنار مسجد کبود تبریز و گنبد کبود مراغه یکی از سه کانون اماکن مقدسه فیروزه فام عصر ایلخانی را تشکیل می داده که در این نقطه از آذربایجان احداث شده است.

نمای کنونی مسجد شامل ازاره سنگی و آجرکاری عمومی بوده و دارای سه طاق نمای بزرگ است که طاقنمای وسطی پشت محراب شبستان قرار دارد که بر پیشانی آن پنجره کوچکی جای گرفته است.

حیاط مسجد به شکل چهارگوشی بوده که از طریق جبهه جنوبی و پس از عبور چند پله ابتدا وارد دهلیز شده که در سمت راست آن سقاخانه واقع است.

شبستان مسجد فضایی است به طول شانزده متر و پهنای ده متر که سقف تیر پوش آن بر روی هشت ستون چوبی مقرنس کاری شده قرار گرفته است، فاصله هر ستون در طول و عرض شبستان حدود سه متر است.

روی هم رفته 95 تیر چوبی شبستان را پوشش می دهد که میان آنها با تخته های موسوم به (پردی) پر شده است.

سراسر ضلع شمالی شبستان به عرض سه متر به بالکن اختصاص دارد که تعداد پنج ستون چوبی کوتاه آن را نگه داشته است و نرده چوبین کوتاهی در بین ستونها نقش حفاظ را ایفا می کند.

در سطح دیواره های شبستان، تزئینات طاقچه ای، منظره بدیعی را به وجود آورده که در گذشته دارای کاربردهای مختلفی بوده است.

سر ستونهای این اثر دارای مقرنس ساده بوده که در نوع خود بر زیبایی بنا افزوده و ظاهرا معرف طرز تزئین کنده کاری در قرن ده و یازده هجری است.

تناوب آرایش ستون ها، فضای پیوسته شبستان را چنان به قسمت های همسان بخش می کند که ایجاد آن حالت معنوی خاص را سبب می شود.

در معماری و نوع زینت بخشی مسجد این خصیصه وجود دارد که بیننده را به جنب و جوش و عمل وا نمی دارد،بلکه در ذهن وی زمینه ای برای کشف ادراک و درون نگری مهیا می کند.

از کتیبه ای که بر سقف شبستان نصب شده است، چنین مستفاد می شود که در سال 1271 هجری قمری در عهد ناصرالدین شاه تعمیر و مرمت شده است.

Thus the Blue Mosque

Therefore known as the Blue Mosque mosque balls belonging to the Safavid period that is eleven wooden columns with the columns Mogharnas is based.

The mosque is located in the neighborhood Gzavsht and Allma Saif streets.

Although the name of Burgundy (ORB) and it is popular, but in spite of buildings belonging to this name (the dome of the Blue Mosque in Tabriz and Maragheh) that often are coated with enamel decoration and turquoise tiles, the building lacks this building and decorations.

It is not clear why this name is rightly famous

And it is likely that

  Its facade is decorated with mosaic tiles and stained over time due to erosion and other incidents of the vanished

  And as far as the face of the brick itself is simple.

According to some accounts, and the name can be said that

  The building with the blue dome of the Blue Mosque in Tabriz and Maragheh Center is one of three holy places in shades of turquoise evening the patriarch's

  Azerbaijan was established at this point.

Current view of the mosque contains a stone plinth and general brickwork and has three large arch behind the altar and nave arches center is located in the small window located on its forehead.

The mosque courtyard is square shaped and passes through the south side of the atrium staircase enters the

  It is located on the right side Saqakhaneh.

Space is the mosque during the sixteen meters wide and ten meters of the roof beams, wooden flooring on eight columns Mogharnas has been

Each column in the yard about three meters in length and width.

Altogether Persian date Tir 95 yard covers wooden planks called between them (Prdy) filled.

Across the northern corner of the yard to within three meters of the balcony there is a short five wooden pillars and fences kept it short wooden columns in the panel plays an.

In the nave walls, decorating ledge, the scenery exquisite variety of applications has been created in the past.

The columns of this work, which in itself is a beautiful building Mogharnas simple and apparently represents a way of adding decorative carving in ten and eleven centuries AH.

Alternate arrangement of columns, continuous space in the yard so that it mirrors the spiritual state of makes it special.

This feature is part of the mosque ornament in architecture and vibrant and action prompts the viewer to do, but in his mind to explore the perceptions and provides introspection.

The inscription on the roof of the nave is installed, this meant that in the year 1271 AH, during the reign of Shah repaired and refurbished.

در سایت نگاه بیشتر ببینید...