رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

مسجد مهرآباد بناب - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مسجد مهرآباد بناب

 

مسجد مهرآباد بناب که به شماره 780 در فهرست آثار تاریخی به ثبت رسیده است، یکی از با ارزش ترین بناهای تاریخی منطقه است.

این مسجد به دلیل داشتن کتبه تاریخدار و سرستون های منقش و مناره بلند زیبا به ارتفاع 25 متر از اهمیت خاص و استثنائی برخوردار است.

این مسجد در سال 951 هجری - قمری با هزینه بی بی جان خانم دختر منصور بیگ در زمان شاه طهماسب صفوی ساخته شده است.

مسجد مهرآباد نیز همانند مساجد دیگر شهر بناب بر بلندی به ارتفاع بیش از یک متر قرار دارد.

ورودی این مسجد ازضلع شرقی است که وارد یک هشتی شده سپس وارد صحن که درضلع شمالی است می شود و از آن ضلع باهشت پله به ارتفاع هرکدام 20 سانتی متر وارد کفش کن مسجد می شود.

هشتی با گنبد و طاقنماهای آجری توجه هربیننده راجلب می کند.

در داخل مسجد به محض وارد شدن به شبستان اصلی انبوهی از ستون ها در منظر دید قرار می گیرد که به حق چهل ستون اطلاق شده است.

در حقیقت 36 ستون در6 ردیف شش تایی با پای ستون های سنگی وستون های چوبی هشت ضلعی وسرستون های چوبی مقرنس و نقاشی شده سقف چوبی را نگهداری می کند.

علاوه بر شبستان مرکزی در سه ضلع شرقی – غربی- شمالی شبستان زنانه (بالکن) بر روی 16 عدد ستون چوبی نگهداری می شود.

راه دسترسی به شبستان زنانه امروز از جبهه شرقی و از کنار ورودی اصلی (سمت راست) است و این ورودی در دوره های بعد ایجاد شده است.

پایه ستون های این مسجد همانند دیگر مساجد بناب از سنگ و به صورت چند ضلعی در قسمت تحتانی و استوانه ای در قسمت فوقانی که ستون های چوبی روی آنها قرارمی گیرد.

سرستون های این مسجد از چوب های خراطی ساخته شده که روی آنها نوع تزئینات گل و گیاه نقش شده است.

تمام سی و شش ستون هر کدام با اسلوب و شیوه جداگانه درست شده است و در واقع کلکسیونی از ظرافت و هنر در مساجد بناب و بویژه مهرآباد وجود دارد.

شش شاه تیرسنگینی بارسقف را به صورت مساوی به جرزها و ستون ها منتقل می کند.

روی این شاه تیرها و با استفاده از تخته ها به صورت صندوقی پوشانیده شده که بر روی آنها نقاشی صورت گرفته و در قسمت زیر نقاشی ها به صورت ترنج و سرترنج و درقسمت های کناری آیاتی از قرآن و احادیث نوشته شده است.

مشاهده و تعمق، در فهم نگنجد، ظرافت و سبکی، تناسب و شکوه تزئینات به خصوص مناره لاجوردیش از آن اثری در خور ستایش پدید آورده که همواره عاشقان تاریخ و هنر و مشتاقان میراث کهن را مجذوب خود کرده است.

این مسجد را از لحاظ ساختمان زیبا، تزئینات بدیع و لوح تاریخی، باید یکی از آثار گرانبها و در حقیقت گنجینه ای از معماری عصر صفوی دانست که هر یک از عناصر درون آن معرف ذوق و هنر آفرینندگان زبردستی بوده که نهایت حوصله اعجاز را در ظهور آنها به کار گرفته اند.

اندیشه و فکر حراست از هنر کهن نه تنها در شیوه معماری آن رعایت شده بلکه توجه به استحکام بنا، نوع سقف بندی، آرایش ستون ها و تیرهای حمال بدان منظره ای سحرآمیز بخشیده که ارباب ذوق و هنر را به تحسین و حیرت وا داشته است.

طرح عمومی مسجد که از مکتب اصفهان مایه گرفته، تالار ستوندار و چهار گوش آن، اماکن باشکوه دوران هخامنشی را در اذهان تداعی می کند.

در واقع گرایش به حفظ سنت های دیرین در این دوره از تاریخ ایران یکی از مبانی بازگشت به اصل مبداء و احیای یادگارهای کهن است، هنگامی که از دروازه شرقی شهر به میدان مهرآباد نزدیک می شویم، این اثر با قامت زیبا و موزون، حضور خود را بر فراز صفحه ای نسبتاً بلند به رخ می کشد.

در بدو ورود به صحن آن در پیشانی دیوار ضلع شمالی، لوحی از مرمر به تاریخ 951 هجری - قمری به چشم می خورد که بنای مسجد را به قرن دهم و زمان حکومت شاه طهماسب اول می رساند.

این بنا هم اکنون دارای دو ورودی از ضلع شرقی است که به محوطه میدان مهرآباد گشوده می شود. مدخل شرقی بنا پس از عبور از میدان دالانی به حیاط مسجد می رسد و از طریق ضلع شمالی و با پیمودن چند پله به محوطه کفش کن وارد می شود که درضلع جنوبی آن در ورودی شبستان قرار دارد.

در بخش شرقی مدخل که به محل کفش کن و حیاط مسجد منتهی می شود، مناره (میل) زیبا و لاجوردی بنا قرار دارد.

مناره مسجد مهرآباد بناب از نوع منفرد استوانه ای بوده که دارای بدنه با تزئینات کاشی های لاجوردی است و ارتفاع آن 14 متر و قطر خارجی اش 2 متر و دارای 33 پله است.

کهنگی و پیری ظاهرا دراین بنای چوبی چندان تأثیری نداشته وبا گذشت قرن ها از ساخت آن و نشست مقدار معتنابهی دود و دم و گرد و غبار بر روی پیکره سقف و ستونها و شاه تیرهای شبستان، گویی به تازگی از زیر قلم نقاش بیرون آمده است.

تزئینات دل انگیز این بنا که از روش کار و سبک رنگ آمیزی در نوع خود بی نظیر بوده، از لحاظ استحفاظی لایه های رنگ و حفظ اصالت در وضع بسیار خوبی قرار دارد. گذشت زمان چنان تأثیری در تضعیف عظمت و جلوه های دل فریب آن نداشته است.

نحوه ساخت و سازه ها ظرافت و ریزه کاری های صحن مسجد نشان می دهد که استادان فن سعی و افر و دقت لازم را در جهت خلق تصاویر بدیع و آثار دل انگیز به کار گرفته و در این اعجاز از هیچ تلاشی دریغ نکرده اند.

سیر و سیاحت در فضای پر نقش و نگار این بنا مؤمنان را در عوامل روحانی غرق کرده و چشم انداز آن ایمان به توحید را در قلوب راسختر می سازد.

تزئینات بنا دارای این خصیصه است و بیننده را ناخواسته به تفکر واداشته و ذهن وی را برای کشف اسرار حق و درون نگری وا می دارد.

Bonab Mehrabad mosque
Bonab Mehrabad mosqueThus the number 780 in the list of monuments have been recorded , one of the most valuable monuments of the region.
Because healthcare and capital Mnqsh Ktbh mosque minarets and beautiful long and 25 meters height exception is of particular importance .
The mosque in 951 AH - AH cost Bibi Khanum, daughter of John M. Shah has made the big time .
Thus , like other cities of Tehran mosque mosque is more than a meter high cliff .

Taqnmahay porch with brick dome and will attract attention Hrbynndh .
Upon entering the main prayer hall of the mosque in an array of columns can be seen in the perspective that has been attributed to the right Chehelsotoon .
In fact, in six rows of 36 columns six feet Vsrstvn wooden octagonal stone columns , wooden columns and a painted wooden ceiling keeps Mogharnas .
In addition to the three sides of the central nave east - west - north nave Women ( balcony ) on 16 wooden columns is maintained.
Women 's access to the eastern side of the yard near the main entrance (right ) and the period after the entry has been created.
Thus the stone pillars of the mosque and the mosque like any other polygon in the lower and upper cylindrical wooden pillars on which they are placed .
The mosque was built of wood lathe capital on the type of plants are decorating .
All thirty-six columns, each with a distinct style and style is actually a collection of true elegance and the art of the mosque, therefore , particularly at Mehrabad there.
Six King Tyrsngyny Barsqf Jrz · hay and columns equal to the pass.

Observation and reflection , understanding Ngnjd , elegance and style , fit and trim majestic minarets Lajvrdysh especially praiseworthy created a work of art enthusiasts who always love history and ancient heritage has attracted .
Construction of the mosque is beautiful, exquisite decorations and historic plaque , to be one of the precious treasures of the fact that each of the elements within the architecture of the Safavid period as representing talent and dexterity in the art that the creators of the miraculous appearance of the patient they used to have .

General plan of the mosque, which stemmed from a school , Hall and its square , magnificent places to raise the Achaemenid period .
In fact, the tendency to maintain the tradition in this period of history back to the original source and the revival of one of the foundations of the ancient monuments , the length of the eastern gateway city, we are close to the field , the effect is beautiful and well-proportioned stature , his presence takes place over a relatively long page .
On arrival at the scene in front of the north wall , a marble tablet , dated 951 AH - AH can be seen that the mosque would tenth century and the reign of Shah Tahmasp .
The building has two entrances from the east side to the length of the enclosure is opened . The corridor passes through the eastern entrance to the courtyard of the mosque is through the north side of the road a few steps into the shoes is the area south of the entrance Drzl bedchamber .
The east entrance to the courtyard of the mosque leads local shoe and Minaret ( desire ) is so beautiful and blue .
Tehran mosque minaret was therefore a single cylindrical body decorated with blue tiles and its height is 14 m and the outer diameter of 2 meters and has 33 steps.

It is pleasing decorative painting methods and style are unique in terms of shielding layers of paint and maintain the originality of the situation is very . Over time, such a weakening effect on the magnitude and effects of the heart have been deceived .

Negar journey in space, filled with the faithful of the building and the landscape lay bathed in the hearts of monotheistic faith makes Raskhtr .
The decoration of these features and viewers to think unwittingly led him to discover the secrets of the mind and stimulate introspection .

{gallery}picproduct/mehrabad{/gallery}

 


در سایت نگاه بیشتر ببینید