جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

مستند سرداران/شهید نادر برپور - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

مستند سرداران/شهید نادر برپور

مستند سرداران/شهید نادر برپور


 

مستند سرداران به شرح سرگذشت اجمالی فرماندهان آذربایجانی دوران هشت سال دفاع مقدس می پردازد. این قسمت: شهید نادر برپور