بازگشت به صفحه کامل

مسابقه والیبال بین واحدهای صدا و سیما

مسابقه والیبال بین واحدهای صدا و سیما


دراين دوره مسابقه واليبال بين واحدهاى سازمان،تيم كانون بازنشستگان،سوم شد.مسابقه واليبال بين واحدهاى سازمان كه درآبانماه درسالن شهداى صداوسيمابرگزارشد.اقدام مثبت وموثرى درارتقاى روحيه شاداب وسلامتى تقويت همكاريها و دوستيها،ارزيابى مى شود.
 
 
باتشكرازبرگزاركنندگان وقدردانى ازتيم سخت كوش كانون بازنشستگان صداوسيما