جهش تولید | یک‌شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹

مسابقه غدیر تبریزیم - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

مسابقه غدیر تبریزیم

اسامی برندگان قرعه کشی غدیر برنامه «تبریزیم» 

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

علی گوهری

2

علی قنادی

3

علی استواری

4

علی جوادی

5

سید علی اصغر حسینی

6

علی اسدزاده

7

علی امیری

8

علی همتی

9

علی هاشمی

10

علی حسن پور

11

علی برقی

12

علی رضوانی

13

علی سیفی

14

علی نگهبان

15

علی فرساد

16

علی نورانی

17

علی امیدی

18

علی جعفری

19

علی سلیمانی

20

علی خیر خواه

21

علی طوبایی

22

علی ناظری

23

علی فلاح

24

علی صباغی

25

علی عابدی

26

علی دانشی

27

علی صدیقی

28

علی مظاهری

29

علی صادقی

30

علی انصاری

31

علی کاظمی پور

32

علی مقصودی

33

علی شمشاد

34

علی سلماشی

35

علی شعبانی

36

علی شعبانی یوسف آباد

37

علی حیدری

38

علی کاظم پور

39

علی محمدیان

40

علی علیزاده

41

علی سبحانی

42

علی گلستانی

43

علی باغبانیان

44

علی کاشفی

45

علی صمدی

46

علی ولیپوری

47

علی وظیفه

48

علی ستاری

49

علی جمشیدی

50

علی ترابی

51

علی نسبت اکبری

52

علی محرمی نژاد

53

علی اصغریان

54

علی ملایی

55

علی غلامی

56

علی محمودی

57

علی قصابپور

58

علی حسین پور

59

علی میرزایی

60

علی خانی

61

علی محرابی

62

علی معدلت نژاد

63

علی نثری

64

علی آذری

65

علی بهزادی

66

علی رجب زاده

67

علی خاطری

68

علی جدیری

69

علی خدادادی

70

علی انجام

71

علی خانی

72

علی نصیری

73

علی سعدی

74

علی افشاری

75

علی اسبقی

76

علی نوزاد

77

علی خیری

78

علی حقی

79

علی حسینی

80

علی شهاب خلجانی

81

علی احسانی

82

علی مولایی

83

علی میرزازاده

84

علی کبوتری

85

علی ادیب فر

86

علی حاجی زاده

87

علی خندان

88

علی قائمی

89

علی شریف زاده

90

علی نجفی

91

علی عباسی

92

علی اسدزاده

93

علی احمدیان

94

علی غفرانی

95

علی جهانگیری

96

علی فرجی کیا

97

علی ذوالفقاری

98

علی شاهدی

99

علی قرآنی

100

علی پروانه

101

علی ارشادی

102

علی عزیزی

103

علی شمس

104

علی فرخی

105

علی درختی

106

علی نریمان پور

107

علی افضلی

108

علی شجاعی

109

علی درویشی

110

علی تقی پور