رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

بازگشت به صفحه کامل

مسابقه شطرنج

مسابقه شطرنج


دومين دوره مسابقه شطرنج بين پيشكسوتان مركز روز شنبه ششم دي ماه درمحل كانون آغاز شد.در اولين روز مسابقه آقايان جواد خاتمي نو،سعيد حسين پور،محمد احمدي نژاد برحريفان خود پيروز شدند. طبق اعلام آقاي نجفقلي پور مسئول مسابقه ممتعد هرسه شنبه مسابقه به  صورت دوره اي ادامه خواهد يافت. شايان ذكردر پايان به 3 نفر برگزيده مسابقه جوايزي اهدا خواهد شد.