رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

مردمان آبادی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مردمان آبادی

Loading the player...

 

زندگی روستایی آرام و آهسته پیش می‌رود.

 زندگی روستا هنوز هم خالی از سر و صداست و فرسوده‌شدن از سختی‌ها و هیاهوی زندگی شهرنشینی غایب همیشگی آن.

در روستاست که شادی‌ها و غم‌ها تقسیم می‌شوند.

آدم‌های روستا به هم نزدیک‌ترند و آنجاست که همسایه از حال همسایه خبر دارد.

آنان هر روز بی‌تفاوت از کنار یکدیگر نمی‌گذرند و هنوز صمیمیت‌ها و عاطفه‌ها جاری است.

آدم‌هایی که همیشه در جستجوی زندگی آرام و به دور از ازدحام شهرها هستند، تصویری شاعرانه از روستا در ذهن خود دارند و برای همین است که خیلی وقت‌ها می‌گویند خوشا به حالت ای روستایی.

The people ofthe village
Rural life and slowly progresses.
  Village life is still empty and the sound of the explosion Frsvdhshdn hardship dwelling is always absent.
The village is divided into happiness and sorrows.
People from neighboring villages that are closer together and there is a neighbor's.
Every day they ignore the friendliness and affection together and still current.
People are always in search of a quiet life away from the crowded cities,  Poetic image of the village in their mindThat is whythey so often blessed and a rural state.

.

 

 

 

 

 

برای دیدن ویدیو های بیشتر به شبکه مجازی نگاه مراجعه نمایید