رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

مراسم سینه زنی در مصلای اعظم تبریز - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مراسم سینه زنی در مصلای اعظم تبریز

Loading the player...

 

قیام امام حسین(ع) و شهادت او تلاشهاى برادر و پدر و جدش را در گذشته بارور و زمینه تلاش براى آیندگان فراهم ساخت.

امام حسین(ع)  با قیام خود، عترت را به عنوان رهبر و واجب الاطاعة مطرح كرد و اقدامى نمود كه هرگز قابل انكار و یا توجیه و تحریف نباشد.

مردم را با مفهوم عترت آشنا ساخت و در پى آن قیام، حركت عظیم فكرى در جامعه پدید آمد.

 از آنجا كه اسلام بدون رهبرى صحیح و قرآن بدون تفسیر از ناحیه وى قابل تحقق و عمل نیست، امام اندیشه تحقق قرآن با رهبرى معصوم را مطرح ساخت.

 قیام او زمینه و انگیزه این آشنایى را فراهم ساخت.

سنت عزادارى عاشورا زمینه پاسدارى از اندیشه شیعه را در آینده فراهم ساخت به طورى كه نوحه خوانى و عزادارى را هیچ كسى نمى‏تواند منع كند .

و در سایه و پوشش عزادارى مى‏توان مفهوم عترت و اهداف امام حسین علیه السلام  را تشریع كرد.

سنت عزادارى حسینى مورد تایید «امامان نور» بوده و بارها دوستان و شیعیان را با گفتار و عمل به اقامه مجالس فرا خوانده‏اند.

Chest following the ceremony at the Great Mosalla of Tabriz

The uprising of Imam Hussein (PBUH) and the martyrdom of his brother and father and his grand father's efforts in the past and fertile field for future effort provided.
Imam Hussein (AS) and his resurrection, as the leader and incumbent Trt Alatah raised and actions that can never be denied or justified and not distorted.
People familiar with the concept Trt and subsequently rose, the great intellectual movements emerged in the community.
  The introduction provides background and motivation for his revolt.
Ashura mourning in the Shi'a tradition of thought regarding the future of the safeguard provided so that nobody can make a weeper mourning is prohibited.
Mourning in the shade and cover can Trt and objectives of the legislation said Hussein.
Mourning customs-approved "light imams' words and deeds, and many friends and the Shiites are called to prayer meetings.

.

 

 

 

 

 

برای دیدن ویدیو های بیشتر به شبکه مجازی نگاه مراجعه نمایید