بازگشت به صفحه کامل

مراسم افطاري

روزچهارشنبه دهم تيرماه مصادف با شب ميلاد حضرت(امام حسن مجتبي(ع) چهاردهم ماه مبارك رمضان، بازنشستگان مركزدرميهماني افطاري كه كانون ترتيب داده بود.شركت كردند.
دراين ميهماني با شكوه كه در تالارجام جم برگزارشد.آقاي لطيفي مديركل مركز،قائم مقام وتني چندازمديران واحدهاي مركز در كنار بازنشستگان مركزافطاركردند.
درپايان مراسم آقاي حسن عليزاد پروين رئيس هئيت مديره كانون شرح مختصري ازبرنامه هاي كانون پس ازماه مبارك از جمله جشن كتاب و كتابخواني، دوره هاي آموزشي،اختصاص تايم ويژه در سالن چند منظوره براي بازنشسته ها ارائه دارند.