جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۱ آذر ۱۳۹۹

محیط زیست - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

محیط زیست

Loading the player...

توجه به مقوله محیط زیست و اهمیت آن در زندگی امروز نسل بشر امری است که نمی توان از آن به سادگی گذشت. اهمیت فرهنگسازی در این مقوله در ایران وظیفه ای است که باید به جد به آن پرداخت. در غیر این صورت در آینده ای نه چندان دور محیط زیستی در ایران باقی نخواهد ماند که از آن حفاظت شود. وب سایت کویرهای ایران در راستای این امر مهم اقدام به راه اندازی بخش مجزایی با عنوان محیط زیست کرده است تا در امر حفاظت از طبیعت کشورمان نقشی هر چند کوچک ایفا نماید.

حفاظت از میراث طبیعی در عصر حاضر که دوران مبارزه با آلودگیهای زیست محیطی است، یک ضرورت حیاتی است.انجام چنین کاری منافع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بسیار زیادی دارد که به عنوان عاملی مؤثر نقش خود را در ایجاد و برقراری توسعه پایدار ایفا می‏ کند.بهره‏ برداری از منابع طبیعی گرچه آثار منفی دارد و موجب تخریب محیط زیست می‏گردد، امّا نمی‏ توان آن را متوقف نمود، بلکه باید با پذیرش نظام خاصی از اخلاقیات با آن برخورد نمود.بدین‏سان می‏توان تا حد ممکن از وارد آوردن آسیب به محیط زیست و جاذبه‏ های طبیعی موجود در آن جلوگیری کرد.

تاکنون حفاظت از میراث طبیعی بیشتر به عهده کشورهایی بوده که چنین ثروتهایی را در اختیار داشته‏ اند، ولی پس از تصویب مقاوله‏ نامه ‏ای با عنوان‏

میراث جهانی، شامل ثروتهای فرهنگی و طبیعی که از مرزهای سیاسی و جغرافیایی فراتر رفته و ارزش جهانی کسب کرده‏ اند، به جوامع بین‏ المللی این امکان داده شده است تا در حفظ عناصر آن همکاری کنند.

محیط زیست و میراث  طبیعی که هدیه الهی به بشر است به عنوان اندوخته‏ ای بارور و موزه‏ ای ماندگار و زنده برای انسان تشنه و حریص است، انسان مصرف‏ کننده، سازنده و مخربی که سالهای متمادی همزیست با آن است، و اینک بیش از هر زمان دیگر به ارزش و اهمیت آن پی برده و برای حیات خود ناگزیر به حفاظت آن است و زمانی خواهد توانست به رشد و توسعه‏ ای موزون، هماهنگ و پایدار دست یابد که با برنامه‏ ریزی های آگاهانه و عالمانه خود در حفظ و نگهداری آن بکوشد.

برنامه «محیط زیست» کاریست از شبکه استانی سهند که با همکاری اداره محیط زیست استان و با هدف آگاه سازی مخاطبان در خصوص اهمیت و نقش محیط زیست، مراتع، حیوانات و ... در چرخه حیات بشر تولید و پخش می شود.

 

{gallery}mohitzist{/gallery}