رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

محمدتقی نیر تبریزی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

محمدتقی نیر تبریزی

Loading the player...

محمدتقی نیر تبریزی عالم دینى، فقیه، خطاط و شاعر، متخلص به نیر. مشهور به حجت‏الاسلام تبریزىوى از مشاهیر فرقه‏ى شیخیه در آذربایجان بودکه در تبریز به دنیا آمد و در همان جا نشو و نما یافت و مقدمات را فراگرفت.

سپس به نجف رفت. پس از فراگیرى فقه و اصول و حكمت و كسب فیض از محضر علما به تبریز بازگشت. او به واسطه‏ى پدرش از شیخ احمد احسایى و نیز از شاگردان سید كاظم رشتى روایت كرده است.

در خوشنویسى متبحر بود و با شعراى زمان خود از جمله: ادیب‏الممالك فراهانى، حاج فضلعلى مولوى متخلص به صفا، میرزا محمد ملا باشى طسوجى، حاج میرزا كاظم طباطبایى معروف به حاج وكیل، میرزا على منجم باشى و شریف‏العلماى اصفهانى مصاحبت داشت.

در تبریز درگذشت و پیكرش به نجف منتقل و در وادى‏السلام دفن شد.

از آثارش میتوان به کتب زیر اشاره کرد:

«مفاتیح الغیب فى علم الائمة (ع)»؛ رساله‏ى «علم‏الساعة»، در كیفیت علم ائمه (ع)؛ تفسیر آیه (و ما خلقت الجن والانس»؛ رساله‏ى «نصرة الحق»؛ رساله‏ى «لمح البصر»؛ «صحیفة الابرار فى مناقب العترة الاطهار (ع)»؛ «لالى منثورة»؛ «لالى منظومه»  مثنوى «در خوشاب فى جواب قاردوشاب» كه رساله «توحیدیه» آقا میرزا محمود خویى، معروف به اصولى، را نقد كرده و تخلص خود را در این منظومه عمیدا قرار داده است؛ «آتشكده»، در مراثى؛ «دیوان» شعر.

MT naiierTabrizi
MT naiierTabrizi religious scholar, scholar, calligrapher and poet, also known as. Hojjat al-Eslam Tabrizi the famous cult of celebrity Shykhyh He was born in Tabriz and Azerbaijan, which was found in the same place flourish and learn the basics.
Then he went to Najaf. After learning of the great scholars of jurisprudence, and the wisdom and grace to get back to Tabriz. Through his father, Shaykh Ahmad Seyyed Kazem Rashti Ahsayy and students have been told.
Was skilled in calligraphy and the poets of his time, including: literary Almmalk Farahani Fazlali Mawlawi known as Safa Haji Mirza Mohammad Mullah thou Tsvjy, known as the Haj Haj Mirza Kazem Tabatabai lawyer, Mirza Ali Sharif al-'Ulama Isfahani associate astronomer, you will .
Pykrsh died in Tabriz and moved to Najaf and buried him in the valley.
One of his books include
"Mafatih Alghyb mischief Alaymh Science (AS)" dissertation "Science Alsah" the quality of the Imams (AS), the interpretation of the verse (and we Aljn creation valance "dissertation" Nusrat Haq "dissertation" Lmh sighted ";" Abrar Shyfh mischief virtues Altrh Alathar (AS) "," Lali Mnsvrh "" Lali System "Masnavi" the juice mischief Qardvshab answer "thesis" monotheistic "Mirza Mahmoud Khoi, known as the principle, the Review This system has Myda and his pseudonym, "temple", in Mrasy "Court" poem.

در سایت نگاه بیشتر ببینید...

.