رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۸ اسفند ۱۳۹۸

مجیرالدین بیلقانی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مجیرالدین بیلقانی

Loading the player...

مقبرةالشعرای تبریز، محل دفن حدود ۴۰۰تن از دانشمندان و ادیبان نام‌آور ایران است.

مجیرالدین بیلقانی (درگذشتهٔ ۵۸۶هجری) شاعر پارسی‌گوی ایرانی از قرن ششم هجری است که وی نیز در این محل دفن شده است.

نام او در کتب تذکره به همین صورت ذکر شده و پیوسته در اشعار خود را به عنوان مجیر یاد می‌کند و منشأ و مولد او شهر بیلقان از توابع شروان است.

مجیرالدین به لطافت طبع و جودت قریحه بر بیشتر سخنگویان زمان خویش رجحان دارد و قصایدش به روانی الفاظ و وضوح و روشنی معانی ممتاز است.

آنچه او به رویهٔ استاد خود یعنی خاقانی سروده اگرچه نسبت به اشعار خاقانی ساده‌تر و به فهم عموم نزدیک‌تر است لیکن از جهت متانت سبک و دقت معنی به پایهٔ سخن خاقانی نمی‌رسد.

 وفات او به روایت مجمع‌الفصحا در سال ۵۷۷و به روایتی دیگر در ۵۸۶بوده است.

MjyraldynBylqany
Mqbrhalshray Tabriz, the burial place of some 400 scientists and writers are great and celebrated.
Mjyraldyn Bylqany (died 586 AH) Parsygvy Iranian poet of the sixth century, who is also buried in this place.

His name isfrequently mentioned in the books of the same card as their poems and productive Mojiri speaks and he city of Origin is Bylqan Shervani functions.
Mjyraldyn the wit and talent Jvdt most of his time is preferred speakers and Qsaydsh the psychological meanings of words and clarity is excellent.
Although he wrote the lyrics to the practice of his master's Khaghani Khaghani easierButthe public is closer to an understanding of the meaning of grace style and precision Khaghani not speak to the base.
  He died in the year 577 and Mjmalfsha story in 586 is another story.

در سایت نگاه بیشتر ببینید...

.