رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۸ اسفند ۱۳۹۸

ماهی فایتر - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

ماهی فایتر

Loading the player...

زیستگاه ماهی جنگجوی سیامی شامل آبهای شیرین راكد ، باتلاقی ، لجن زارها ، آبهای با جریان كند ، زمین های سیلابی ، كانال ها ، مزارع كشت برنج ، رودخانه های كوچك و بزرگ و ... می باشد ولی کمتر کسی است که این ماهیان زیبا را در شیشه ها یا تنگهای کوچک ندیده باشد و در دل به زیبایی آنها آفرین نگفته باشد .

 نكته مهمی كه در مورد ماهی فایتر وجود دارد این است كه در محیط زیست طبیعی ، شكل ماهی با آنچه كه امروزه در آكواریوم فروشی ها دیده می شود متمایز است . این دگرگونی به ویژه در مورد اندازه و شكل باله ها بسیار چشمگیر است .

 باله ها در ماهی اصلی كوتاه و فقط نوك عقبی باله مخرجی كمی بلند است . باله پشتی ماهی فایتر دارای ۴ خار و ۶ شعاع نرم و باله مخرجی آن شامل ۵ خار و ۲۵ شعاع نرم است .

در باله شكمی یك خار و ۵ شعاع منشعب داشته و باله سینه ای دارای ۱۲ شعاع نرم می باشد . تعداد فلس های خط جانبی در جنگجوی سیامی ۳۰ عدد گزارش شده و این در حالی است كه برخی معتقدند كه خط جانبی در این ماهی دیده نمی شود !

بیشینه درازای این ماهی را ۵/۶ سانتی متر ذكر می كنند ولی بدون شك این عدد تحت تاثیر به گزینی های صد ساله تغییر كرده است .

 همچنین طول عمر این ماهی نیز ۲ سال برآورد شده . و این در حالی است كه یكی از منابع تجربه نگهداری یك ماهی فایتر برای مدت ۵ سال را ذکر می کند و طول عمر این ماهیان را ۷ سال بیان می كند.

سن بلوغ ماهی جنگجوی سیامی كمتر از یك سال و احتمالا 4 تا 6 ماهگی است و كم ترین زمان دو برابر شدن جمعیت این ماهی 15 ماه است . البته این اعداد به دما و شرایط زیستی وابسته اند . تكثیر این ماهی تخمگذار در آبی نسبتا اسیدی و سبك بهتر است . بهتر است كه آكواریم سر پوشیده و دمای آن 25 درجه سانتی گراد باشد .

در زمان بلوغ و آمادگی تولید مثل , ماهی نر اقدام به ساختن لانه ای از حباب هوا می كند و این آغاز رفتار لانه سازی مشخص کننده زمان مناسب اضافه كردن ماهی ماده به آكوآریوم است .

آب باید جریان آرامی داشته باشد. ماهیان نر از تخمها و لاروها محافظت میكنند.

این ماهی اصولا گوشتخوار بوده ولی همه چیز میخورد ،غذای زنده را ترجیح میدهد ولی غذای پولكی یا یخ زده و كرم خونی زنده و خشك شده و غذاهای مشابه را هم میخورد.

Fish Fighter

Siamese fighting fish habitat includes freshwater stagnant, swampy, mud plains, the waters flow, flood fields, canals, rice fields, rivers large and small ... but hardly anybody has this nice fish is seen in small glass or a strait in the heart of the beauty they have not done.

 It is important however, is the fighter who fish in the natural environment, the fish in the aquarium shops can be seen from those which are distinct. This change particularly on the size and shape of the fins is very impressive.

 The main fish just the tip of the tail fin and anal fin short term is low. The dorsal fin fish Fighter 4 and 6 soft rays and anal fin spines and thorns that contains 5 to 25 soft rays.

Spine and 5 branched rays in the ventral fins and pectoral fin has 12 soft rays. The number of lateral line scales 30 have been reported in the Siamese fighter, and while some believe that the lateral line of the fish can not be seen!

The maximum length of 5.6 cm above the fish but no doubt this number has changed under the influence of the centuries-old settlement.

 The 2-year estimated life of the fish. And while one of the sources for a period of 5 years experience in the maintenance of a fighter fish and fish life to 7 years in the field.

Siamese fighting fish age 4 to 6 months of age is less than a year and probably the most low fish population doubling time of 15 months. Of course, these numbers are dependent on temperature and environmental conditions. Fish breeding hens in relatively acidic water and light is better. Better indoor tank and its temperature is 25 ° C.

At the time of maturity and readiness of reproduction, males attempt to build a nest of air bubbles, and this marks the beginning of nesting females in the aquarium is the perfect time to add.

Water should be laminar flow. Fish eggs and larvae protect male.

This basically carnivorous fish, but everything there, but prefers live food or frozen flake food and live and dried blood worms and similar products will break down

.