رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۸ اسفند ۱۳۹۸

ماهی آنجل - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

ماهی آنجل

Loading the player...

آنجل فیش یا فرشته ماهی انواع گوناگونی از جمله آنجل سیاه ، طلایی ، نقره ای ، قرمز ، سفید ، سه خط دارد  که حداکثر 25 سانتی متر رشد می کند .

بطور معمول 8 تا 10 سال عمر می کنند و علی رغم اینکه  گوشتخوار هستند عموما ماهیان صلح جویی هستند ولی به هنگام تغذیه ممكن است مهاجم باشند، همچنین در دوره تخمگذاری قلمرو طلب خواهند بود.

فرشته ماهی ها پهلویی صاف داشته و همانند یک صفحه نوک تیز که در اطراف باله دارند دیده می شود،  آنجل ها باله های بلندی داشته و حضورشان در آكواریوم باید از گزند ماهیان مهاجم به باله ها در امان باشد.اگرچه فرشته ماهیا ن ، ماهیانی اجتماعی هستند ولی نباید با ماهیانی كه با اندازه دهانشان تطبیق میكنند نگهداری شوند.

وطن فرشته ماهی مرکز آمازون و رودخانه های منشعب از آن است و به دلیل اینکه ماهی آنجل در منطقه زیستی وسیعی پخش بوده از فرمها و رنگهای متنوعی برخوردار است .

دمای نسبتا زیاد 22 تا 24 درجه سانتیگراد برایشان ضروری است . برای جلوگیری از تلفات تخم و نوزادان باید دمای آب در حدود 27 تا 30 درجه سانتیگراد باشد. انواع بالغ نیز در دمای کمتر از 20 درجه سانتیگراد دچار بیماری قارچی میشوند که معمولا به سادگی قابل معالجه است . گفته شده بالا بردن دما به میزان 35 درجه سانتیگراد و پمپاژ قوی چاره کار است . آنجل ها نسبت به دارو نیز حساسیت زیادی دارند .

فرشته ماهی موجود باهوش و خودسری است . اعتصاب غذاهای ماهی آنجل بسیار رایج است .معمولا هم تانک کردن آنها با مولی ها ، پلاتی ها و سوارتل ها( ماهی دم شمشیری ) و ماهیان دیگر باعث شکست اعتصاب غذا میشود. ازجمله دلایل ایجاد اعتصاب غذا میتوان به جابجا نمودن و حمل و نقل آنها اشاره کرد .

باید توجه داشت که ضمن حمل و نقل امکان زخمی شدن ماهی آنجل و حتی قطع شدن قسمتی از باله آن وجود دارد از اینرو باید احتیاط لازم را انجام داد. البته باله ها مجددا ترمیم میشودولی هرگز زیبایی اولیه خود را باز نمی یابد .

فرشته ماهی ها حتی با مقداری پولکی در روز هم زنده می مانند ولی برای تکمیل رشد آنها و هم چنین تخم گذاری به یک رژیم غذایی متنوع و بهتر نیاز دارند . غذاهایی مانند : میگوی آب شور ( آرتمیا ) ، کرم فشرده ، لارو پشه ، کرم قرمز ( کرم خاکی ) و بچه های زنده زاها ( به خصوص گوپی ) می توانند یک رژیم غذایی کامل را برای فرشته ماهی تشکیل دهند . البته می توان از دل گاو هم به همین منظور استفاده کرد . آنچه مهم است تنوع غذایی برای ماهی آنجل لازم است .

 آنها نیازی اساسی به گیاهان آکواریومی داشته و وجود گیاه در بهبود بیماری آنها و هم چنین در مواقع تولید مثل آنها اساسی به کار می رود . ( هم چنین گیاه از رشد خزه جلوگیری کرده تا مانع گرفتن اکسیژن آب شود . ) مناسب ترین گیاهان برای آکواریوم آنها گیاهان پهن برگ محسوب می شوند که به راحتی روی آنها تخم گذاری می کنند .

در زمان تخم ریزی هر دو آنجل به محلی که قبلاً پاک کرده اند رفته و ماهی ماده ردیف ردیف تخم ها را می چیند و نر هم پس از آن تخم ها را بارور می کند . پس از 48 ساعت نوزادان از تخم ها خارج می شوند که ابتدا دارای کیسه ای تخم مانند هستند . این کیسه حاوی محتویات نطفه بوده و این ویژگی نوزادان را تا دو روز از تغذیه بی نیاز می کند . اما 48 ساعت پس از به دنیا آمدن ، آنها تغذیه ی خود را با خوردن تخم های خالی آغاز کرده و پس از این مدت می بایست توسط شما تغذیه شوند . در ابتدا بایستی از تخم میگوی زنده یا غذاهای بسیار ریز برای تغذیه آنها استفاده کرده و پس از چند هفته می توان از غذاهای خشک هم برای تغذیه آنها بهره برد . پس از گذشت 4 تا 5 ماه ، در صورت تغذیه ی سالم بچه ها به بلوغ رسیده و می توان آنها را تکثیر کرد .

Angel fish
Angel Fish or angel fish varieties including Black Angel, golden, silver, red, white, three lines that grows up to 25 cm.
Normally 8 to 10 years old and despite the fact that carnivorous fish are generally peaceful, but an attacker may be feeding, as well as the laying period will be territorial.
Angel fish like a sharp and smooth lateral fins can be seen around, Angel of great ballet and ballet aggressive presence fish in the aquarium should be safe from harm. Although this angel Mahya, social fish but should not be kept with fish that are adapted to the size of their mouths.
Home Angelfish Amazon River radiating from its center and because the angel fish is widely distributed in the area of ​​biological forms and colors are different.
The relatively high temperature of 22 to 24 ° C is necessary for them. To prevent the loss of eggs and babies need water temperatures of about 27 to 30 ° C. Adult food at temperatures below 20 ° C, a fungal disease that is usually easy to treat. Said raising the temperature by 35 ° C and strong solution is pumped. Angel and a lot of sensitivity to the medication.
Angel fish available is intelligent and willful. Usually both the tank angel fish dishes are very common strike them with Molly, the plot and Svartl are (sword fish) and other fish break the hunger strike. Among the causes of hunger strike can move up and transport them.
It should be noted that the transport facilities wounded angel fish and even cut off part of the fin it did so care must be taken. The fins restored to its original beauty Myshvdvly did not open.
Angel fish survive but even with some flake in the day to complete their development, as well as eggs need a varied diet and better. Foods such as brine shrimp (Artemia), intensive cream, mosquito larvae, red worms (Eisenia foetida) and children living Zaha (especially guppies) can form a complete diet for angel fish. Sure, you can use beef heart in the same order. What is important is the variety of food for fish Angel.
 Their basic need is to plant aquatic plants and improve their disease and also in situations where reproduction is essential to work. (Also prevents plants from growing moss to prevent the water of oxygen.) The most appropriate plants for the aquarium they are broadleaf plants that are easy to lay eggs on them.
Angel at spawning time both locally that have already been cleared and female Grid arranges eggs and males fertilize the eggs together then. After 48 hours the fry are hatched out of the egg with a bag-like. The bag containing the yolk and it does not need feeding babies up to two days. But 48 hours after the birth, they feed themselves by eating eggs empty begun and after this period will have to be fed by you. The egg should live shrimp or fine foods to feed them and after a few weeks of dry foods can be used to feed them. After 4 to 5 months, in the case of healthy eating for children mature and they can be reproduced.