رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

مانی شیرازی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مانی شیرازی

Loading the player...

مانی شیرازی، شاعر و ادیب ایرانی در دورهٔ شاه اسماعیل اول (۹۰۵-۹۳۰ق) می‌زیست.

در ابتدا به برزگری روزگار می‌گذرانید و در اواخر به واسطهٔ شهرت شاعری و لطف طبع نزد شاه مراتب عالی یافت.

وی در خوشنویسی و نقاشی نیز مهارت داشت و نام او جزء شاگردان سلطان‌علی مشهدی آورده‌اند که احتمال دارد با صاحی عنوان یکی باشد.

 سرانجام به سعایت امیر نجم‌الدین زرگر مورد غضب شاه قرار گرفت و شاه حکم قتل او را صادر کرد. تاریخ وفاتش۹۱۳یا ۹۱۴هجری قمری و محل دفن او نیز مقبره الشعرای تبریز است.

از دیوان مانی چند نسخه در کتابخانه ملی و کتابخانه مجلس موجود است.

Mani Shirazi
Mani Shirazi, an Iranian scholar and poet Shah Ismail I (905-930 BC) lived.
Spend time at the beginning and at the end of agriculture by the renowned poet and kind hearted king was much higher.
He is also a calligraphy and painting skills and have his name among the Mashhadi Sultanali students are likely to be as Sahy.
  Finally slander Necmettin Amir Zargar was frowned upon by the king and the king issued his death warrant. Date of death and place of burial of 913 or 914 AH His tomb is the Poet Laureate of Tabriz.
National Library and the Library of the House a copy of the Court's stay is available.

در سایت نگاه بیشتر ببینید...

.