جهش تولید | دوشنبه، ۲۰ مرداد ۱۳۹۹

ماندگاران - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

ماندگاران

Loading the player...

 

فرهیختگان دارایی های جامعه هستند که جامعه را به سوی خوبی ها و پیشرفت رهنمود میکنند . نخبگان کوشش میکنند تا تفاوتی را ایجاد کنند .و متفاوت زندگی کنند . زندگی آنها ساده و معمولی است که این بزرگترین تفاوت آنها است . آنها خواستند که خودشان باشند و به دنبال آرزوها و آنچه که قلبشان نشان میدهد حرکت میکنند . دانستن شرح زندگی و موفقیت ها و چگونگی نیل به اهداف ، و آنچه را که آنها را ساخته  بسیار ارزشمند است . ماندگاران عنوان برنامه ای است که از سیمای مرکز آذربایجان شرقی پخش میشود  و به بررسی زندگی و کارهای فرهیختگان می پردازد .

{gallery}001/mandegaran/" previewWidth="105" previewHeight="105"}{/gallery} {/dionegallerywizard}