رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۰ آذر ۱۳۹۸

بازگشت به صفحه کامل

كتابشناسي فرار شاه خائن

-

بيست و ششم دي،‌ مصادف با سي‌امين سالروز فرار محمدرضا پهلوي، شاه خائن ايران از كشور است. به همين مناسبت "ايبنا" مروري دارد بر مهم‌ترين كتاب‌هايي كه تاكنون به اين واقعه پرداخته‌اند.

به گزارش خبرگزاري كتاب ايران (ايبنا) هماهنگي حركت‌هاي مردمي به رهبري امام خميني (ره) در سال 1357 پايه‌هاي حكومت پهلوي را سست كرد و منجر به فرار شاه خائن شد.

ملت ايران با آمدن به خيابان‌ها و اظهار شادماني و پخش گل و شيريني، اين پيروزي را جشن گرفتند و امام خميني(ره) آن را "طليعه پيروزي ملت و سرلوحه سعادت و دست يافتن به آزادي و استقلال" دانستند.

اين واقعه در تمامي كتاب‌هاي مرتبط با انقلاب اسلامي به گونه‌اي بازگو و روايت شده است. اما مهم‌ترين كتاب‌هايي كه تاكنون به فرار شاه خائن در 26 دي سال 1357 پرداخته‌اند، عبارتند از:

ـ گام به گام با انقلاب (جلد 1) / اكبر خليلي/ سروش / 1360.

ـ نهضت امام خميني(ره)/ حميد روحاني/ انتشارات اسلامي قم / 1361.

ـ دو سال آخر / هـ . موحد / اميركبير / 1363.

ـ سقوط شاه / فريدون هويدا؛ ترجمه الف ـ مهران / اطلاعات / 1365.

ـ روزشمار تاريخ ايران / باقر عاقلي / گفتار / 1369.

ـ تاريخ سياسي 25 ساله ايران (2 جلد) / غلامرضا نجاتي/ موسسه خدمات فرهنگي رسا / 1371.

ـ انقلاب به روايت راديو بي بي سي / عبدالرضا هوشنگ مهدوي / طرح نو / 1372. (اين كتاب در سال 1387 توسط انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامي به چاپ دوم رسيد.)

ـ گام به گام با انقلاب (جلد 2) / اكبر خليلي / دفتر ادبيات انقلاب اسلامي / 1377.

ـ هفت هزار روز تاريخ ايران و انقلاب اسلامي (2 جلد) / بنياد تاريخ انقلاب اسلامي/ 1378.

ـ پدر و پسر (ناگفته‌ها و ناشنيدني‌ها از زندگي و روزگار پهلوي) / محمود طلوعي / نشر علم / 1386.